Rekrutacja on-line

Informacje dla Autorów

Ogólne zasady współpracy

 

Wydawnictwo Naukowe WSPiA powstało w celu publikowania dorobku naukowego pracowników Uczelni oraz skryptów niezbędnych dla jej studentów. Pierwszeństwo w druku mają książki wykładowców WSPiA. Istnieje również możliwość publikacji (na specjalnych warunkach) opracowań naukowych autorów nie związanych z WSPiA, o ile zaproponowane przez nich tytuły odpowiadają profilowi Szkoły lub potrzebom jej studentów.

  • Publikacja umieszczana jest w planie wydawniczym po akceptacji Rady Wydawniczej i zatwierdzeniu przez Władze Uczelni oraz dostarczeniu przez Autora (lub Redaktora) kompletu materiałów (lub określeniu przez niego terminu ich złożenia). Po rozpoczęciu prac nad książką szczegółowe kwestie jej dotyczące omawiane będą na indywidualnych spotkaniach.
  • Opracowania ukazujące się w wydawnictwie obowiązkowo poddawane są recenzji naukowej.
  • Czas oczekiwania na wydanie publikacji wynosi ok. pół roku (może on ulegać zmianom w zależności od zawartości planu wydawniczego). Skrypty do zajęć mających rozpocząć się od nowego roku akademickiego należy zgłosić do planu wydawniczego i złożyć w wydawnictwie odpowiednio wcześniej.

 

 

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji