Homines Hominibus

 

 

Zapraszamy na stronę czasopisma

 

          Homines Hominibus to czasopismo naukowe wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Pierwszy numer pisma, noszący podtytuł Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, opublikowany został w roku 2005. Ideą pisma było możliwie najszersze zaprezentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni oraz naukowców z nią współpracujących. Wiązało się to z publikowaniem prac charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem tematycznym: począwszy od pedagogiki i administracji, skończywszy na wychowaniu fizycznym. Było to ściśle związane z profilem działalności szkoły. Wraz z rozwojem uczelni w czasopiśmie zaczęły gościć artykuły z zakresu fizjoterapii, kosmetologii, wreszcie prawa.W roku 2011 formuła pisma uległa gruntownemu przekształceniu. Rozbudowano Redakcję, powołano szeroką Radę Naukową, sformułowano nowe reguły publikowania i kształtowania linii programowej czasopisma. Redakcja podjęła decyzję o wydzieleniu z obszaru tematycznego, który dotychczas interesował autorów związanych z czasopismem, artykułów wybiegających poza nauki społeczne i humanistyczne. Od tego roku czasopismo przyjęło bardziej sprecyzowany profil i skoncentrowało się wyłącznie na tekstach z dziedziny prawa, administracji i pedagogiki.W pedagogicznym nurcie pisma mieszczą się zarówno artykuły ogólnopedagogiczne, jak i poświęcone określonym wąskim problemom, dotyczącym z jednej strony teorii wychowania i nauczania, a z drugiej praktyki pedagogicznej i  metod pracy, głównie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Szczególne miejsce zajmuje w nim tematyka aktywności ruchowej i organizacji czasu wolnego w wychowaniu. Poruszane są też aspekty nowatorstwa pedagogicznego, organizacji oświaty oraz zagrożeń wychowawczych płynących ze współczesnego świata.W nurcie prawno-administracyjnym, obejmującym prawo polskie i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego, mieszczą się takie dziedziny, jak prawo cywilne, karne, administracyjne i gospodarcze. Rozważaniom z filozofii i teorii prawa towarzyszą analizy orzecznictwa i omówienia zagadnień interpretacyjnych. Pojawiają się też tematy z historii prawa i ustroju oraz zagadnienia prawno-medyczne i dotyczące ochrony środowiska.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji