Rekrutacja on-line

Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy

 

 

Kazimierz Denek

 

Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy [cz. 1]

Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2011

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 296

Format: 145x205mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-20-8

Cena: 29,40 zł

 

 

Ze wstępu Autora Wśród zawartych w niniejszej publikacji opracowań, Czytelnik natrafić może na powtarzające się wątki dotyczące poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co robić, żeby kształcić w uniwersytecie mądrzej, nowocześniej, pełniej, jaśniej, lepiej, skuteczniej, efektywniej – na miarę zmiennego rynku pracy i wyzwań społeczeństwa wiedzy? Są one w tego typu opracowaniach trudne do uniknięcia, a jednocześnie stanowią konieczne nawiązania, stanowiące fragmenty pewnej całości. Zostały one w niniejszej publikacji zachowane świadomie, jako że spełniają kluczowe znaczenie w holistycznych rozważaniach o dydaktyce uniwersyteckiej. Jest z nią tak, jak z naszą piłką nożną. Mamy stadiony, piłkarzy i trenerów, ale nie mamy sukcesów. Czy nie wpadliśmy w koleiny abstrakcyjnego, hermetycznego, żyjącego własnym życiem kształcenia i wychowania uniwersyteckiego? Trudno na polskim gruncie doszukać się istnienia szkoły dydaktycznego myślenia o kształceniu akademickim. Stąd postanowienie poprawy, poza zwalczaniem zaniedbań, wymaga intensywnej i twórczej pracy nad różnymi aspektami dydaktyki szkoły wyższej.

 

 

Z przedmowy prof. zw. dra hab. Andrzeja Radziewicza-WinnickiegoWszystkie refleksje i uwagi, które nasuną się Czytelnikom po lekturze nowej książki Kazimierza Denka będą bardzo ważne i skłaniać powinny – w co głęboko wierzę – do afirmującej zadumy i głębokiego respektu dla wieloletniej wytężonej pracy Autora. Credo sygnalizowanych pokrótce dokonań Profesora Kazimierza Denka sprowadza się do eksponowanego przeświadczenia, iż współczesny nauczyciel akademicki – członek społeczności uniwersyteckiej jest nie tylko reprezentantem świata nauki, lecz posiada także liczne i ważne zobowiązania dydaktyczne. Nasz Autor jest więc pełnym pasji poznawczej uczonym i oddanym ludziom dydaktykiem. Proponując Państwu lekturę niniejszej książki, wyrażam nadzieje, iż stanowić będzie ona inspirację do przebudowy tradycyjnej ideologii i często zaściankowego stanu zastanego w rodzimym szkolnictwie wyższym, świadomie prowadząc ku nowoczesności, tolerancji, pluralizmowi i demokratyzacji wiedzy, unikając przy tym fikcji, zakłamań, czy też powielania utartych kanonów.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu