Rekrutacja on-line

Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy III

 

 

Kazimierz Denek

 

Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy [cz. 3]

Przyszłość kształcenia nauczycieli

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2011

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 332

Format: 145x205mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-27-7

Cena: 30,45 zł

 

 

Ze wstępu Autora Problematyka dotycząca nauczyciela akademickiego w systemie kształcenia, dokształcania i doskonalenia jest w naszym systemie edukacji pomijana, praktycznie nieobecna. Szczególnej troski wymaga zwrócenie uwagi na jego kompetencje. Dbałość o nie wymaga: inicjowania badań nad stanem profesjonalizmu, ustalenia kryteriów selekcji do zawodu pracownika naukowo-dydaktycznego, nastawienia na rozwój i zdefiniowania związanych z nim moralno-etycznych wymogów, stworzenia systemu ewaluacji aktywności naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej.

Osobowość nauczyciela to złożona i dynamiczna struktura. Obejmuje ona zespół cech psychicznych, postaw i nastawień. Dzięki nim nauczyciel wchodzi w różne interakcje ze swymi kolegami, uczniami i ich rodzicami. Jakość ich zależy w dużej mierze od kompetencji nauczycieli.

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla edukacji na wszystkich jej poziomach to problem złożony. Spowodowane to jest: ustawicznością reform systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w Polsce, silnymi naciskami społeczeństwa na ten sektor usług społecznych, co pociąga za sobą ostrą polemikę dotyczącą funkcjonujących i proponowanych wzorców edukacji i formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Edukacja nauczycieli uwikłana jest w zjawiska tymczasowości i poszukiwań nowych rozwiązań. Odnosi się to do procesu kształcenia nauczycieli, jego zasad, celów, treści, metod, form i środków, czasu trwania pełnionych przez nich ról, niezbędnych kompetencji i strategii.

 

 

Z przedmowy prof. zw. dra hab. Andrzeja Radziewicza-WinnickiegoWszystkie refleksje i uwagi, które nasuną się Czytelnikom po lekturze nowej książki Kazimierza Denka będą bardzo ważne i skłaniać powinny – w co głęboko wierzę – do afirmującej zadumy i głębokiego respektu dla wieloletniej wytężonej pracy Autora. Credo sygnalizowanych pokrótce dokonań Profesora Kazimierza Denka sprowadza się do eksponowanego przeświadczenia, iż współczesny nauczyciel akademicki – członek społeczności uniwersyteckiej jest nie tylko reprezentantem świata nauki, lecz posiada także liczne i ważne zobowiązania dydaktyczne. Nasz Autor jest więc pełnym pasji poznawczej uczonym i oddanym ludziom dydaktykiem. Proponując Państwu lekturę niniejszej książki, wyrażam nadzieje, iż stanowić będzie ona inspirację do przebudowy tradycyjnej ideologii i często zaściankowego stanu zastanego w rodzimym szkolnictwie wyższym, świadomie prowadząc ku nowoczesności, tolerancji, pluralizmowi i demokratyzacji wiedzy, unikając przy tym fikcji, zakłamań, czy też powielania utartych kanonów.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji