Rekrutacja on-line

Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy II

 

 

Kazimierz Denek

 

Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy [cz. 2]

Dydaktyka akademicka i jej efekty

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2011

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 422

Format: 145x205mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-26-0

Cena: 34,65 zł

 

 

Ze wstępu Autora W naukach o edukacji odczuwa się nadal ukąszenie postmodernizmu. Skutkiem jego jest odrzucenie pojmowanej uniwersalnie prawdy, negowanie realności w rzeczywistości, zamazywanie związków przyczynowych między zdarzeniami, kontestowanie i przecieranie dróg kryzysowi wartości, upadek autorytetów, odpowiedź na pytanie innym pytaniem. Liczy się przede wszystkim dekonstrukcja. W postmodernizmie wszystko jest płynne i relatywne, podlegające modzie.

Postmoderniści są silni sceptycyzmem wobec prawdy, mylonej z wiedzą. W sukurs przychodzi im w tym programowa ambiwalencja, filozoficzny antyfundamentalizm oraz metodologiczny abstrakcjonizm.

Postmodernistyczna interpretacja wyników badań może służyć tylko i wyłącznie do uzasadniania dominującej opinii i punktów widzenia a nie do odkrywania prawdy obiektywnej lub absolutnej.

Trzeba przywrócić edukacji i naukom o niej wartości, nadać w nich im właściwy sens. Jeszcze mocniej oprzeć edukację i nauki o niej na rzetelnych faktach i ich badaniu. Będzie to odpowiedzią na relatywistyczny chaos i niepewność kreowaną przez postmodernizm, w którym jedna wersja prawdy jest równie dobra jak sąsiednia.

 

 

Z przedmowy prof. zw. dra hab. Andrzeja Radziewicza-WinnickiegoWszystkie refleksje i uwagi, które nasuną się Czytelnikom po lekturze nowej książki Kazimierza Denka będą bardzo ważne i skłaniać powinny – w co głęboko wierzę – do afirmującej zadumy i głębokiego respektu dla wieloletniej wytężonej pracy Autora. Credo sygnalizowanych pokrótce dokonań Profesora Kazimierza Denka sprowadza się do eksponowanego przeświadczenia, iż współczesny nauczyciel akademicki – członek społeczności uniwersyteckiej jest nie tylko reprezentantem świata nauki, lecz posiada także liczne i ważne zobowiązania dydaktyczne. Nasz Autor jest więc pełnym pasji poznawczej uczonym i oddanym ludziom dydaktykiem. Proponując Państwu lekturę niniejszej książki, wyrażam nadzieje, iż stanowić będzie ona inspirację do przebudowy tradycyjnej ideologii i często zaściankowego stanu zastanego w rodzimym szkolnictwie wyższym, świadomie prowadząc ku nowoczesności, tolerancji, pluralizmowi i demokratyzacji wiedzy, unikając przy tym fikcji, zakłamań, czy też powielania utartych kanonów.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu