Rekrutacja on-line

Teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego...

 

 

Marcin Białas

 

Teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego w aspektach szczęścia i cierpienia

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2012

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 314

Format: 165x235mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-36-9

Cena: 37 zł

 

 

Ze wstępu Autora Wielość opracowań z zakresu pedagogiki, wskazująca na niewątpliwy postęp tej dziedziny naukowej i jej otwartość na nowość, niesie ze sobą także niebezpieczeństwo synkretyzmu. Współistnienie nierzadko sprzecznych poglądów na wychowanie, odmiennych koncepcji i zasad opartych na łączeniu różnych poglądów filozoficznych i religijnych nie sprzyja rozwojowi człowieka, także i chrześcijanina żyjącego w czasach nasilającego się coraz bardziej kryzysu współczesnej cywilizacji, na który nakładają się promowany hedonistyczno-konsumpcyjny styl życia, pustka aksjonormatywna, brak autorytetów czy kultura śmierci. Ów styl życia powoduje, iż człowiek nierzadko wyklucza Boga ze swojego codziennego doświadczenia.[…]

Często przez to nie wie, jak żyć, jaki jest cel jego ziemskiej wędrówki. Nie rozumie istoty realizmu chrześcijańskiego, gdzie szczęście występuje razem z cierpieniem, definiując los ludzki. Nie dostrzega przez to wagi wszystkich ludzkich doświadczeń. Dlatego nierzadko w zderzeniu z rzeczywistością, bez gotowości przemiany, bez koncentracji na tym, co istotne, przegrywa swoje życie.[…]

Autor opracowania ma nadzieję, że naszkicowany opis doświadczenia szczęścia i cierpienia w świetle chrześcijańskiego systemu wychowania człowieka stanowić będzie uzupełnienie dyskursu naukowego związanego z pedagogiczną problematyką integralnego rozumienia rozwoju i wychowania we współczesnym świecie oraz przyczyni się do wszechstronnego rozwoju człowieka osobiście zaangażowanego w odkrywanie prawdy o Bogu, przyswajanie jej i rozwijanie racjonalnych podstaw swej wiary w sposób permanentny, budujący człowieka o określonym typie zaangażowania i duchowości. Człowiek taki, w świetle wiary i pedagogicznej odpowiedzialności, będzie dawał w społeczeństwie chrześcijańskie świadectwo, jawiąc się jako osoba kompetentna w odczytywaniu znaków czasu, podnosząca się z własnych upadków, doznająca ciągłego nawracania, umacniająca swą wiarę, budująca „kamień po kamieniu” Królestwo Boże.

 

 

Z recenzji dr hab. Aliny RynioRecenzowana publikacja, przybliżając teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego w odniesieniu do szczęścia i cierpienia, bardzo dobrze odpowiada na potrzebę chwili obecnej, w której tak wiele mówi się o kryzysie wychowania […]. Rozprawa stawia bardzo istotne i potrzebne dziś pytania o model pedagogiki i wychowania w sytuacjach przeżywane go szczęścia i nadziei ale także w sytuacjach granicznych związanych z cierpieniem człowieka. W tym także aspekcie jest opracowaniem nowatorskim […].

 

 

Z recenzji ks. prof. dra hab. Jerzego BagrowiczaW krótkiej ocenie merytorycznej pragnę podkreślić wagę i znaczenie podjętej tematyki. Nieczęsto jest ona przywoływana w takim kontekście rzeczowym i formalnym. Autor podjął się niełatwego zadania ukazania teologiczno-antropologicznych podstaw wychowania chrześcijańskiego w aspektach szczęścia i cierpienia. Wykazał w tym wrażliwość na ludzkie cierpienie w wielu jego wymiarach, także tych rzadko przywoływanych […].

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji