Rekrutacja on-line

Symbol i język

 

 

Ernst Cassirer

 

Symbol i język

 

Tłumaczenie: Bolesław Andrzejewski

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2004

Wydanie: drugie

Objętość: s. 124

Format: 148x210mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-00-7

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

Przedmowa do wydania drugiegoTwórczość filozoficzna Ernsta Cassirera zaskakuje wciąż swoją głębią i siłą inspiracji. Odwołuje się ona do oświeceniowego aprioryzmu Kanta, aczkolwiek posiada swe bezpośrednie korzenie w neokantyzmie, zwłaszcza marburskim, znanym ze skrajnie immanentnej interpretacji Kantowskiej „rzeczy samej w sobie”. Od tamtego neokantyzmu różni ją wszakże zamysł przeniesienia aprioryzmu z zakresu dociekań matematyczno-przyrodoznawczych na wszystkie inne sfery ludzkiej aktywności. To twórcze rozszerzenie wiąże się z nowym rozumieniem pojęcia „symbolu”, interpretowanego przez Cassirera w sensie immanentnego wytworu ludzkiego ducha. Rozumienie takie zrywa z dotychczasowym kojarzeniem „symbolu” z czynnością symballein, czyli z czynnością „zestawiania ze sobą” dwu odpowiadających sobie elementów w jedną całość. Negacja możliwości „dopasowywania do siebie” wypływa zresztą z neokantowskiego postulatu ignorowania jakiejś obiektywnie istniejącej „rzeczy samej w sobie”. Cassirerowski arealizm teoriopoznawczy, znoszący akcenty z „substancjalnych” uwarunkowań i koncentrujący się na „funkcjonalności” podmiotowych symboli, okazał się niezwykle owocny dla rozwoju jednego z najprężniejszych paradygmatów dwudziestowiecznego rozumienia kultury – paradygmatu pozwalającego pojmować kulturę w sensie autonomicznej, symbolicznej w nowym znaczeniu tego słowa, wytwórczości ludzkiego ducha.

W Polsce „filozofia form symbolicznych” czeka wciąż na gruntowną analizę i popularyzację. Stosunkowo skromna jest ilość przekładów prac Cassirera. Wydany w 1977 roku i wznawiany już przekład późnego Eseju o człowieku tylko częściowo zaspokaja polski „głód symbolizmu”.

Oddany do rąk Czytelnika przed kilkoma laty wybór tekstów: Symbol i język stanowił kolejną próbę wypełnienia dotkliwej luki, wynikającej z niedostatku zwłaszcza polskich tłumaczeń (chociażby fragmentarycznych) Philosophie der symbolischen Formen (Filozofia form symbolicznych). Obejmuje on teksty powstałe w latach dwudziestych i na początku lat trzydziestych (a więc w szczytowym okresie Cassirerowskiej oryginalności), które tym samym współuczestniczyły niejako w narodzinach symbolicznej (neokantowskiej) koncepcji kultury.

Zbiór spotkał się z życzliwym odbiorem, a jego poczytność świadczy o dużym zapotrzebowaniu na polskie przekłady prac Cassirera. Zainteresowanie książką zainspirowało do starań o wznowienie edycji. Wybór oscyluje wokół – szczególnie bliskiej Cassirerowi – problematyki filozoficzno-językowej, lecz jego zasadniczym celem jest przybliżanie fenomenu szeroko rozumianej kultury.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji