Rekrutacja on-line

Ramowa dyrektywa wodna – analiza prawna

 

 

Jerzy Rotko

 

Ramowa dyrektywa wodna

– analiza prawna

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2013

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 298

Format: 145x205mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-41-3

Cena: 36,75 zł

 

 

 

O książce Uchwalenie w dniu 23 października 2000 r. dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej stanowi przełomowy moment w rozwoju europejskiego prawa wodnego. Leżąca u jej podstaw koncepcja legislacyjna wywiera znaczący wpływ na ujednolicenie w państwach członkowskich systemu planowania, zarządzania i kontroli w gospodarce wodnej.

Unifikujące ambicje dyrektywy realizowane są w pierwszej kolejności za pomocą zdefiniowanych celów operacyjnych, wśród których dominują cele środowiskowe, uzupełniane przez cele gospodarcze i społeczne. Instrumentalne wsparcie zapewniają z kolei dwa podstawowe dokumenty planistyczne dyrektywy, czyli program wodno-środowiskowy oraz plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.

Naukowym wyzwaniem stało się uporządkowanie i wyjaśnienie niezwykle rozbudowanych treści dyrektywy. Liczba polskich publikacji prawniczych poświęconych tej problematyce jest jednak niewielka. Odnieść można nawet wrażenie, że znacznie większe zainteresowanie dyrektywa ramowa wzbudziła wśród przedstawicieli nauk rolniczych.

Niniejsza książka stanowi próbę podsumowania poglądów wypracowanych przez naukę prawa w przedmiocie implementacji ramowej dyrektywy wodnej. Omawiane w niej zapatrywania, oceny i koncepcje w większości zostały zaczerpnięte z monografii i artykułów opublikowanych w języku niemieckim. Korzystanie z nich znajduje swoje uzasadnienie z jednej strony w ich obfitości i różnorodności, z drugiej w historycznym i systemowym pokrewieństwie polskiego, niemieckiego i austriackiego prawa wodnego.

Pracę zamykają wnioski, uwzględniające także potrzebę dokonania zmian w obowiązującym prawie, które ułatwić powinny prawidłowe, skuteczne i praktycznie użyteczne wdrożenie celów dyrektywy ramowej.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

Wstęp

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji