Rekrutacja on-line

Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych

 

 

Ewa Szuber-Bednarz i Gerard Kucharski (red.)

 

Misje dyplomatyczne w konfliktach zbrojnych w erze przemian cywilizacyjnych

Tradycje i perspektywy

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2011

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 288

Format: 165x240mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-24-6

Cena: 39 zł

 

 

Ze wstępuW dobie nieustannie dokonujących się przemian cywilizacyjnych doniosłą rolę odgrywają organy państwa. Szczególnego znaczenia nabierają one w stosunkach międzynarodowych. Zagadnienie misji dyplomatycznych stanowi domenę tak prawa międzynarodowego, jak i dyplomatycznego oraz konsularnego. Są to jedne z najstarszych dziedzin prawa, mające swe podwaliny w początkach cywilizacji ludzkiej. Konieczność współdziałania pomiędzy państwami w celu poprawienia ich egzystencji, a także nieunikniona w ówczesnych czasach konieczność obrony swoich interesów i praw, a z upływem lat również dążenie do pokojowego współistnienia wymusiły ustalenie pewnych stałych i respektowanych przez wszystkich uczestników tej społeczności zasad współpracy i współistnienia.

Obserwowany stopniowy, niejednokrotnie nawet niezmiernie wolny rozwój zasad i norm prawnomiędzynarodowych w zakresie tak prawa międzynarodowego, jak i dyplomatycznego i konsularnego stanowił swoiste „lustro” istniejącej sytuacji pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego równocześnie operujących na jej arenach.

We współczesnym świecie, naszpikowanym licznymi, coraz bardziej niebezpiecznymi zagrożeniami dla państw, ale równocześnie w świecie dążącym do integracji i coraz szerszej wzajemnej współpracy, w świecie, gdzie państwa równocześnie podejmują aktywność na wielu teatrach niejednokrotnie przeciwstawnych, gdzie proces globalizacji jest wszechobecny, warunkiem sine qua non jest zgłębianie podstaw prawa międzynarodowego, w tym prawa dyplomatycznego. Podstawowym zadaniem państw jest respektowanie zasad przyjętych w Karcie Narodów Zjednoczonych w zakresie pokojowego współistnienia, dialogu, współpracy, udzielaniu sobie nawzajem pomocy, a przede wszystkim rozwiązywaniu konfliktów jakichkolwiek na drodze wzajemnego dialogu i przy wykorzystaniu pokojowych instrumentów dostępnych w danym czasie.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji