Rekrutacja on-line

Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów

 

 

Dorota Czura-Kalinowska (red.)

 

Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2009

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 308

Format: 170x240mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-05-5

Cena: 36,75 zł

 

 

Ze wstępu dr Doroty Czura-KalinowskiejPublikacja ta jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z polubownym rozstrzyganiem sporów, których Autorzy, nie tylko uznani teoretycy, ale i praktycy, prezentują problematykę mediacji i arbitrażu, koncentrując się na różnych ich aspektach.

Mediacja oraz arbitraż są wciąż niedocenionymi metodami rozstrzygania sporów, na co wskazują autorzy artykułów, a co związane jest m.in. z faktem, iż do 2005 r. nie istniał nowoczesny system przepisów prawnych należycie zabezpieczających interesy stron, tj. umożliwiających wyegzekwowanie na drodze prawnej postanowień ugodowych. Stosunkowo zatem niedawno, ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2005, Nr 178, poz. 1478), dodano do dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego część piątą o nazwie Sąd polubowny, a ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005, Nr 172, poz. 1438) ustawodawca wprowadził do ww. przepisów instytucję mediacji. Zmiany wprowadzone powyższymi ustawami sprawiły, iż ugodom nadano moc prawną i mogą one stanowić tytuł wykonawczy.

W niniejszym opracowaniu zawarto nie tylko refleksje nad istotą instytucji mediacji i arbitrażu, ale również rozważania dotyczące stosowania procedury arbitrażu oraz mediacji przy rozstrzyganiu konfliktów powstałych na gruncie prawa administracyjnego, gospodarczego i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania organów administracji rządowej. W prezentowanym zbiorze publikacji uwzględniono nawet, z pozoru odległe od arbitrażu i mediacji, rozważania na temat wykorzystywania narzędzi właściwych dla teatru, odwołujące się do cech i umiejętności, jakie, obok wiedzy i wykształcenia, powinien posiadać arbiter sądu polubownego albo mediator w postępowaniu mediacyjnym, celem zawarcia ugody.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji