Rekrutacja on-line

Kontrola i nadzór spółdzielni przez jej członków oraz organy samorządowe

 

 

Andrzej Nowakowski

 

Kontrola i nadzór spółdzielni przez jej członków oraz organy samorządowe

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2012

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 254

Format: 148x210mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-34-5

Cena: 26 zł

 

 

O książce Kontrola oraz, w mniejszym zakresie, nadzór są pojęciami, którymi posługiwało i w dalszym ciągu posługuje się ustawodawstwo spółdzielcze w tekstach wszystkich polskich ustaw spółdzielczych, począwszy od ustawy z 1920 r., aż do obecnie obowiązującej (wielokrotnie zmienianej) ustawy z 1982 r. Podobnie jest w aktach prawnych tzw. wewnętrznego prawa spółdzielczego, tj. w statutach spółdzielni, niezależnie od ich typu czy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Problematyka kontroli działalności spółdzielni nie znalazła jednak dotąd szerszego opracowania w literaturze polskiego prawa spółdzielczego. Szczególnie odnosi się to do kontroli ze strony członków spółdzielni oraz pochodzących z grona członkowskiego samorządowych organów spółdzielni. […]

Analiza rozwiązań prawnych, zarówno ustawowych, jak i statutowych […] zdaje się wskazywać na zupełnie wyraźną tendencję do sukcesywnego poszerzania członkowskich uprawnień kontrolnych. Na tym tle zjawiskiem nieco paradoksalnym jest systematycznie zwiększająca się liczba sporów i poszukiwanie ich rozstrzygnięcia przed sądem. Jeśli przyjrzeć się bliżej konkretnym sytuacjom, często okazuje się, że członkowie spółdzielni nie korzystali z przysługujących im na mocy statutu uprawnień kontrolnych, co mogło zmniejszyć skalę sporów kierowanych na drogę sądową lub nawet je wykluczyć. […]

Punktem wyjścia dla rozważań zawartych w publikacji jest analiza bogatego materiału normatywnego. Uwzględniono tu przede wszystkim akty prawne rangi ustawowej, w tym również stosunkowo nieliczne rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustaw spółdzielczych. Względnie szeroką bazę badań analitycznych stanowiły również statuty spółdzielni różnych typów, będące podstawowym składnikiem tzw. wewnętrznego prawa spółdzielczego.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji