Rekrutacja on-line

Kompendium historii wychowania i edukacji

 

 

Ewa Koprowiak

 

Kompendium historii wychowania i edukacji

Podręcznik dla pedagogów

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2011

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 162

Format: 148x210mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-37-6

Cena: 19,95 zł

 

 

 

 

 

Ze wstępu Historia wychowania odgrywa w kształceniu przyszłych pedagogów rolę niebagatelną, umożliwia bowiem zarówno poznanie przeszłości, jak i zrozumienie historycznych uwarunkowań współczesnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych. Już starożytni doceniali jej znaczenie, mówiąc: Historia magistra vitae est – „historia jest nauczycielką życia”, wyznaczając tym samym jej rangę. Świadcząc o naszej przeszłości i procesach społecznych (oraz edukacyjnych), pełni zarazem rolę nauki użytecznej pod względem praktycznym: reformy szkolnictwa poznawane u źródeł w historycznym ujęciu stają się bardziej zrozumiałe, wiedza na temat teorii wychowania ułatwia zrozumienie istoty wychowania jako funkcji społecznej, pedeutologia natomiast jest źródłem wiedzy o roli nauczyciela w tym procesie. […]

Niniejszy podręcznik został opracowany głównie dla studentów pedagogiki i przedstawia ogólny zarys podstawowych treści z historii wychowania, wraz z wykazem literatury podstawowej i pomocniczej, ułatwiającej studiowanie przedmiotu. W zakresie historii wychowania brakuje zwięzłych materiałów obejmujących całościowo problematykę poruszaną w ramach tego przedmiotu ze względu na jej obszerność, przez co studenci zmuszeni są do korzystania z wielu źródeł, by opracowywać poszczególne tematy. Podręcznik ten ma na celu ukierunkowanie przyszłych pedagogów w zakresie merytorycznym oraz uszczegółowienie wymaganej wiedzy. Kandydat na wychowawcę powinien bowiem posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu wartościowania, oceniania słuszności zjawisk i poglądów pedagogicznych, powinien poznać przeszłość, aby lepiej rozumieć współczesność i skuteczniej działać w teraźniejszości.O autorce Ewa Koprowiak – pedagog, wykładowca akademicki, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej macierzyste dyscypliny naukowe to pedagogika ogólna i specjalna oraz pedagogika kultury fizycznej, a główne pola badawcze to zagadnienia z historii wychowania, pedagogiki osób niepełnosprawnych oraz pedagogiki sportu. Autorka 18 publikacji naukowych, współautorka podręcznika z pedagogiki dla studentów zagranicznych studiujących w ramach programu Erasmus w AWF Poznań.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji