Rekrutacja on-line

Być nauczycielem

 

 

Małgorzata Cywińska (red.)

 

Być nauczycielem

Kompetencje współczesnego nauczyciela

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2013

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 192

Format: 135x205mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-43-7

Cena: 31 zł

 

 

Ze wstępu Redaktor naukowej tomu W literaturze pedeutologicznej wśród analizowanych problemów związanych z nauczycielem znajdujemy rozważania dotyczące funkcji zawodowych nauczycieli, ich kształcenia, pojmowania roli zawodowej nauczyciela i dylematów związanych z jej pełnieniem. Rozpatrujemy trudności pracy nauczyciela i kwestie jego profesjonalizmu oraz tożsamości zawodowej tej kategorii osób. W związku z powyższym często próbujemy odpowiedzieć na pytania: Jaki jest nauczyciel współczesności? Jaki być powinien? Jakie powinno być jego kształcenie, aby przystawało do wymogów otaczającej rzeczywistości? Jaki jest zakres i poziom pełnienia funkcji zawodowych przez nauczycieli? Czy są oni właściwie przygotowani do ich pełnienia? Jakie są trudności i dylematy tego zawodu? Na ile współczesny nauczyciel jest profesjonalistą? Pytania te wynikają z troski o poziom edukacji społeczeństwa, o losy transformacji oświatowej wyznaczającej biografię jednostek, ich możliwości samourzeczywistniania w nieustannie przeobrażającym się świecie. Pytania te były też inspiracją dla autorów tekstów zawartych w niniejszej publikacji, którym składam serdeczne podziękowania za zabranie głosu w dyskusji nad złożonością zawodu nauczyciela i jego kompetencji. Wpisują się one w rozległą debatę dotyczącą pracy zawodowej nauczyciela.

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Ireny AdamekSpluralizowane i zmienne społeczeństwa wymagać będą od nauczyciela rozumienia występowania zderzania się różnych, odmiennych definicji pojęć związanych z edukacją, a co za tym idzie kształcenia zdolności ich redefiniowania, a także rozumienia przypisywanych im po nowemu zachowań i czynności. I tu pojawia się problem jego kompetencji […]. Jest to temat ważny, gdyż jak powiedział polski pedagog takie będą Rzeczypospolite jakie jest młodzieży chowanie, a to chowanie w głównej mierze zależy od tego, jakich pedagogów spotka w szkolnej edukacji. Stąd dobrze się stało, że podjęto badania w tym zakresie. Prezentowana […] monografia wieloautorska zawiera teksty dotyczące tego obszaru dyskursu […].

 

 

Z przedmowy prof. dra hab. Kazimierza DenkaByć nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela to pozycja, która skierowana jest przede wszystkim do pedagogów, a także studentów pedagogiki. Może po nią sięgnąć także młodzież studiująca dyscypliny pokrewne, bo jak wynika z istoty pedagogiki, jest ona otwarta na filozofię, socjologię, antropologię, ekonomikę kształcenia, psychologię, teologię i medycynę [...]. Dlatego można oczekiwać, że książka ta zasili listę lektur na większości kierunków humanistycznych i społecznych. Daje ona Czytelnikowi możliwość zmierzenia się z problemami zawartymi w jej tytule bez zbędnych ozdobników, lecz sumiennie, przejrzyście i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat kompetencji nauczyciela.

W konkluzji należy zauważyć, że lektura tej publikacji pozwala na dialog z jej treścią, wzbudza poznawczy niepokój, skłania do przemyśleń. Jest zaproszeniem do czytania aktywnego i pełnego refleksji. Proponuję skorzystać z tego zaproszenia, bo książka warta jest skupienia i namysłu.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji