Rekrutacja on-line

Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn

 

 

Karol Kiczka (red.)

 

Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn

 

Miejsce i rok wydania: Poznań 2009

Wydanie: pierwsze

Objętość: s. 312

Format: 170x240mm

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-60038-09-3

Cena: 29 zł

 

 

Ze wstępu prof. UWr dra hab. Karola KiczkiTematyka administracji publicznej jest od dawna – podstawowym i trwałym – obszarem zainteresowania przynależnym do nauk prawnych: zwłaszcza nauki prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Powyższe ma zasadne odzwierciedlenie w treściach kształcenia przewidzianych dla kierunków studiów: prawo i administracja. Niemniej wzmiankowana materia jest w pewnym zakresie również obiektem – subsydiarnego – zainteresowania badaczy i praktyków z poza prawoznawstwa, co w szczególności ukazuje niniejszy tom. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji są przede wszystkim pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Administracja publiczna w Europie Małych Ojczyzn – odbytej w Poznaniu w dniach 5-6 czerwca 2008 r., zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu […].

Prezentowane wypowiedzi mają za główny przedmiot swoich rozważań właściwe aspekty organizacji i działalności administracji publicznej w obecnych warunkach ustrojowych. Odnoszą się one nie tylko do wybranych zagadnień prawa krajowego i prawa unijnego. Autorzy starają się naświetlić określone zjawiska z perspektywy uprawianych dyscyplin naukowych lub spostrzeżeń płynących z oglądu funkcjonowania praktyki administracji publicznej. Zróżnicowany charakter składowych niniejszego tomu potwierdza, że administracja publiczna jako konstrukcja prawa przedmiotowego oraz narosłego wokół niej doświadczenia prawnego była i może być […] przedmiotem zainteresowania z wielu stron.

 

 

Do pobrania:

Spis treści

Wstęp

 

 

Errata:

W powyższej publikacji z przyczyn niezależnych od Autorki nie znalazł się artykułu dr Doroty Czura-Kalinowskiej zatytułowany Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zostanie on wydany w Homines Hominibus - Zeszytach Naukowych WSPiA nr 2(7)/2011. Za powstałe zamieszanie wydawnictwo pragnie przeprosić Autorkę i wszystkich Czytelników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji