Rekrutacja on-line

Z myślą o bezpiecznym świecie

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe - w świetle 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości i rocznicowe przeżywanie tego szczególnie ważnego wydarzenia, kierują naszą uwagę nie tylko w stronę tych którzy w różnych okresach walczyli o jej wolność i niepodległość, ale również w kierunku tego wszystkiego co dziś zagraża zarówno naszej Ojczyźnie jak i bezpieczeństwu i porządkowi współczesnego świata.

 

W zamyśle organizatorów tej konferencji jest pragnienie zebrania w jednym miejscu przedstawicieli zarówno środowisk naukowych – akademickich , jak i praktyków:  nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych, służb mundurowych w całej ich bogatej panoramie, służb medycznych, ratowniczych, socjalnych, przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej różnych szczebli, świata przemysłu, biznesu, polityki, religii, wszystkich tych, którym leży na sercu bezpieczeństwo zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń, które maja żyć i wychowywać się w otaczającym nas świecie.

 

Serdecznie zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków. Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli szeroko rozumianego szkolnictwa, organizacji społecznych i pro obronnych odpowiedzialnych za kształtowanie osobowości – charakteru, wychowanie i przygotowanie patriotyczne, przedstawicieli Kościołów i religii Do udziału zapraszamy również nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów, historyków, politologów, humanistów, literaturoznawców, pedagogów, psychologów, teologów, filozofów, wszystkich tych, którym są bliskie poruszane problemy, a którzy w szerszej retrospekcji i nowej perspektywie mogą ubogacić konferencję swoją obecnością. 

 

Efektem wspólnej refleksji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

W kręgu zainteresowania znajdują się szeroko rozumiane problemy z zakresu:

 

- edukacji do bezpieczeństwa

- zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Polski

- bezpieczeństwa narodowego

- szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego

- bezpieczeństwa lokalnego

- prawne aspekty bezpieczeństwa

- kulturowe aspekty bezpieczeństwa

- bezpieczeństwa w retrospekcji historycznej

- zarządzenia bezpieczeństwem

- bezpieczeństwa zdrowotnego

- bezpieczeństwa militarnego

- bezpieczeństwa zdrowotnego

- miejsce szkoły organizacji społecznych i pro obronnych w procesie wychowania do bezpieczeństwa

- miejsce literatury, kultury i sztuki w wychowaniu do bezpieczeństwa

- filozoficzne, etyczne, religijne i ideologiczne problemy bezpieczeństwa i jego zagrożenia

- problem definiowania bezpieczeństwa

- ekologiczne i energetyczne aspekty bezpieczeństwa

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji