Rekrutacja on-line

Dla Boga i Ojczyzny

Miejsce szkoły,  literatury, religii filozofii, kultury i sztuki w kształtowaniu osobowości

 

Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pozwoliły wielu środowiskom na podjęcie refleksji poświęconej problemowi potrzeby kształtowania osobowości – charakteru młodych ludzi, tak aby mogli stać się pełnowartościowymi – świadomymi obywatelami, których późniejsze życie i praca będą dobrze służył zarówno lokalnym społecznością jak i całemu narodowi. Naturalną inspiracją dla zainicjowania tej konferencji było pokolenie tak zwanych Kolumbów. To nowe pokolenie, będące dzieckiem niepodległej Ojczyzny, urodzone w okolicach roku 1920, które zostało doświadczone przeżyciem II wojny światowej i czasu powojennego, wyróżniało się niezwykłym charakterem, poczuciem honoru, przywiązaniem do narodowych tradycji . Wielu z nich złożyło swoje młode życie na ołtarzu wiary i Ojczyzny. Byli bohaterami Powstania Warszawskiego, członkami Szarych Szeregów, uczestnikami walk konspiracyjnych, walczyli nie tylko z okupantem niemieckim, ale w czasach powojennych zasilili szeregi tych, którzy dalej walczyli o wolność i niezależność Polski od obcych wpływów, ponosząc przy tym heroiczną ofiarę. Ich fenomen do dziś fascynuje, budzi wiele emocji, skłania do pytania o przyczyny takiej ich postawy. Szukanie odpowiedzi na to pytanie wiąże się z koniecznością zwrócenia uwagi na to, że  proces wychowania – kształtowania charakteru młodego pokolenia w okresie międzywojennym postrzegany było jako jedno z najważniejszych zadań w państwie, które odzyskało swoją niepodległość i po latach niewoli powróciło na mapę świata. Wychowanie to odbywało się  we wzniosłym duchu patriotycznym, w miłości Boga i Ojczyzny. Była to formacja zarówno duchowa jak i intelektualna, mająca charakter formalny i nieformalny. Uroczyście obchodzono i przywoływano liczne powstania, zrywy narodowe, historyczne wydarzenia i rocznice, podawano przykład ich bohaterów jako wzorce osobowe obok żywotów świętych, narodowych wieszczów i pisarzy, dokonywano odpowiedniego doboru lektur. Organizatorzy konferencji patrząc w przeszłość postanowili postawić pytanie o teraźniejszości i przyszłość młodych pokoleń, o to jak wygląda ich dzisiejsze wychowanie, jakie maja wzorce osobowe, jak przebiegają procesy edukacyjne, wychowawcze zarówno te formalne jak i nieformalne, jakie idee i inspirują i porywają młodych, jak się odciskają na ich życiu.

 

Serdecznie zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków. Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli szeroko rozumianego szkolnictwa, organizacji społecznych i pro obronnych odpowiedzialnych za kształtowanie osobowości – charakteru, wychowanie i przygotowanie patriotyczne, przedstawicieli Kościołów i religii Do udziału zapraszamy również nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów, historyków, politologów, humanistów, literaturoznawców, pedagogów, psychologów, teologów, filozofów, wszystkich tych, którym są bliskie poruszane problemy, a którzy w szerszej retrospekcji i nowej perspektywie mogą ubogacić konferencję swoją obecnością. 

 

Efektem wspólnej refleksji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

W kręgu zainteresowania znajdują się szeroko rozumiane problemy z zakresu:

 

-Działalność wychowawcza szkoły

-Nowa zreformowana szkoła i jej zadania

-Miejsce organizacji społecznych i pro obronnych w wychowaniu młodych pokoleń

-Wpływ literatury w kształtowanie osobowości i obrazu świata

-Wpływ popkultury

-Komunikacja między pokoleniowa

-Rola i miejsce religii w wychowaniu

- Rola i miejsce szeroko rozumianej kultury i sztuki, w tym również filmu i teatru

-Współczesny patriotyzm i jego oblicza

- Państwa narodowe a multikulturalizm

- Wychowanie w retrospekcji historycznej

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji