Rekrutacja on-line

Administracja w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

 

W procesie budowania zarówno bezpieczeństwa lokalnego w jego wielorakich aspektach, jak i poczucia lokalnej – regionalnej tożsamości ważną rolę odgrywa także administracja na różnych jej poziomach. Dlatego władze wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, postanowiły zaprosić do podjęcia wspólnej refleksji w ramach konferencji poświęconej problemowi administracji w procesie zarzadzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

 

Podstawowy temat konferencji dotyczy problematyki zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych oraz roli jaką w tym zakresie pełni współczesna administracja publiczna, jednak kolejna ważna sprawa to formy, metody, instrumenty zarządzania a także kwestia realizacji polityki rozwoju jako polityki publicznej, problematyka usług publicznych oraz przestrzennego wymiaru procesów rozwoju lokalnego i regionalnego ( w kontekście niedoskonałości ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz tworzących się koncepcji nowych rozwiązań prawnych). Ważna kwestią jest również problem terytorialnego wymiaru zarządzania oraz idea  zarządzania zintegrowanego.

 

W tym kontekście należy również rozważyć zagadnienie dotyczące pojmowania bezpieczeństwa jako obszaru zarządzania rozwojem oraz traktowania polityki bezpieczeństwa jako polityki publicznej tworzącej warunki dla poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Problemy te również można poruszać w kontekście rozpoczętej 20 lat temu reformy polskiej administracji.

 

Uczestnikami będą samorządowcy, przedstawiciele środowisk społecznych i gospodarczych, przedstawiciele nauki, świata polityki i biznesu.

 

Serdecznie zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków. Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej, a także środowisk naukowych i społeczno-gospodarczych. Do udziału zapraszamy również nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów, reprezentujących obszary naukowe niezwiązane z samą tylko administracją, ale także historyków, politologów, humanistów, którzy w szerszej retrospekcji i nowej perspektywie mogą ubogacić konferencję swoją obecnością.

 

Efektem wspólnej refleksji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

W kręgu zainteresowania znajdują się szeroko rozumiane problemy z zakresu:

 

Miejsce administracji publicznej w  zarządzaniu rozwojem jednostek terytorialnych

Miejsce administracji w procesie budowania tożsamości narodowej i lokalnej – regionalnej

Miejsce administracji w procesie budowania bezpieczeństwa narodowego i lokalnego

Formy, metody, instrumenty zarządzania

Polityka rozwoju jako polityka publiczna

Usługi publiczne

Wielorakie wymiary procesów rozwoju lokalnego i regionalnego

Problem terytorialnego wymiaru zarządzania

Idea  zarządzania zintegrowanego.

Bezpieczeństwo jako obszaru zarządzania rozwojem

Polityki bezpieczeństwa jako polityka publiczna tworząca warunki dla poprawy jakości życia mieszkańców

Etyczne, filozoficzne teologiczne wymiary i aspekty administracji

Administracja wojskowa a administracja samorządowa i krajowa

Administracja samorządowa i państwowa w świetle reformy administracji

Administracja samorządowa i państwowa w świetle transformacji ustrojowej

Kierunki rozwoju i przekształceń administracji publicznej

Prawne i społeczne wymiary i aspekty administracji

Administracja publiczna  w retrospekcji historycznej

Administracji w literaturze i w sztuce

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji