Rekrutacja on-line

Administracja publiczna - perspektywa społeczna i organizacyjna.

Historyczna retrospekcja, uwarunkowania i kierunki rozwoju polskiej administracji publicznej w świetle 20-lecia reformy administracyjnej.

 

Poznań, 23-24 maja 2019

 

 W 1998 roku rozpoczęła się reforma polskiej administracji publicznej. Jej dwudziestolecie przypadło na czas, kiedy inicjujemy obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Pozwala to na podjęcie szerokiej i wielowątkowej refleksji dotyczącej administracji publicznej zarówno w historycznej retrospekcji, jak i w perspektywie społecznej i organizacyjnej.  Sprowokowało to władze Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, w której kształcą się zarówno obecni, jak i przyszli pracownicy administracji różnych szczebli do zorganizowania konferencji. Tematyka konferencji będzie dotyczyła zarówno historycznego wymiaru, jak i  aktualnego stanu administracji publicznej (rządowej i samorządowej), z uwzględnieniem aspektów prawnych, ustrojowych, społecznych oraz organizacyjno-technicznych. W zamierzeniu organizatorów rozważania te formułowane będą z punktu widzenia poszczególnych poziomów administrowania ( gmina, powiat, województwa) a także z poziomu centralnego.

 

 Istotny problem to również określenie kierunków rozwoju i przekształceń administracji publicznej z uwzględnieniem formułowanych uwag i propozycji. Możliwa także jest dyskusja o ewentualnych reformach administracji. Aktualnie są dostępne koncepcje oraz zarysy przekształceń administracji formułowane na użytek określonych środowisk politycznych.

 

 Serdecznie zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków. Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej, a także środowisk naukowych i społeczno-gospodarczych. Do udziału zapraszamy również nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów, reprezentujących obszary naukowe niezwiązane z samą tylko administracją, ale także historyków, politologów, humanistów, którzy w szerszej retrospekcji i nowej perspektywie mogą ubogacić konferencję swoją obecnością. 

 

Efektem wspólnej refleksji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

W kręgu zainteresowania znajdują się szeroko rozumiane problemy z zakresu:

 

- transformacja ustrojowa a administracja

- wielorakie aspekty reformy administracji

- kierunki rozwoju i przekształceń administracji publicznej

- kierunki i obszary dalszych reform administracji publicznej

- miejsce administracji w procesie budowania bezpieczeństwa lokalnego, krajowego, międzynarodowego

- administracja jako zarządzanie

- samorządowy wymiar administracji

- administracja krajowa - rządowa

- administracja w wymiarze międzynarodowym

- prawne i społeczne wymiary i aspekty administracji

- administracja publiczna  w retrospekcji historycznej

- administracja wojskowa a administracja samorządowa i krajowa

- etyczne, filozoficzne i teologiczne wymiary i aspekty administracji

- obraz administracji w literaturze i w sztuce

 

 

Komitet naukowy:

 

Ks. dr hab. Mirosław A. Michalski, prof. ChAT, prof. WSPiA – Przewodniczący,

prof. Ing. Vojtech JURCAK,  Csc. Akademia Ozbrojenych Sil Generala Milana Rastislava Stefanika, Liptovsky Miklas, Slowacja,

prof. zw. dr hab Miroslav KELEMEN, dr h. c., Brigadier General (ret.) (Matej Bel University Faculty of Law),

prof. dr hab. Stoyan Denchev (Bułgaria),

prof. dr hab. Irena Peteva (Bułgaria),

prof. dr hab. Georgeta Nazarska,

prof. dr hab. Jarosław Wołejszo, PWSZ Kalisz

prof. dr hab. Sławomir M. Mazur,

prof. dr hab. Wiesław Barnat,

prof. dr hab. Dominik Senczyk, WSPiA

prof. dr hab. Jerzy Tyranowski, WSPiA

prof. dr hab. Andrzej Zieliński, WSPiA

prof. dr Yurii KARYAGIN - Dyrektor Instytutu Ukraińsko - Polskiej Współpracy w Kijowie,

Ks. dr hab. Kazimierz Dullak – prof. US, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,

dr hab. Mieczysław Dudek, prof. PWSTE w Jarosławiu,

dr hab. Mirosław Murat, prof. WSSMiA,

dr hab. Monika Ostrowska Prof. AKFM,

dr hab. Krzysztof Krukowski, prof UWM,  

dr hab. Bohdan Skrzypczak prof UW,

dr hab. Antoni Olak, prof. WSBiP,

dr Aranka Ignasiak-Szulc UMK w Toruniu,

dr inż. Andrzej Jerzy Bolewski WSPiA,

dr Witold Rewers, Urząd Miasta w Poznaniu,

Assoc. prof. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD (Matej  Bel University Faculty of Law),

dr Svietłana Schapkalova (Bułgaria),

JUDr. Ing. Jaroslav JEVČÁK, MBA (director for strategic development SYTELI, Ltd,

dr inż. Włodzimierz Usarek, WSPiA,

dr Andrzej Potoczek, KJ TSW Toruń, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ,,SALUTARIS”

dr Leszek Kowalczyk, WSPiA,

dr Elżbieta Sawa Czajka,

dr Norbert Konarski,

dr Artur Juszczak,

dr Dariusz Wujciuk,

dr Łukasz Kister,

dr Alfred Richter,

 

 

Komitet organizacyjny:

 

dr inż. Andrzej Bolewski – Przewodniczący, Prorektor WSPiA,

dr Anna Zbaraszewska –Zastępca Przewodniczącego, Dziekan WNPiS,

Ks dr hab. Mirosław A. Michalski - prof. ChAT, prof. WSPiA,

dr Andrzej Potoczek - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ,,SALUTARIS”, Urząd Marszałkowski w Toruniu

dr Magdalena Bankiewicz – prodziekan WNPiS,

dr Renata Komorowska-Iluk – prodziekan WNPiS,

dr Leszek Kowalczyk -  prac. nauk.dydak. WSPiA,

dr Edyta Dubois - prac. nauk.dydak WSPiA,

dr Gerard Kucharski – sekretarz,

mgr Katarzyna Wiśniewska – z-ca sekretarza,

mgr Izabela Gruszczyńska – prodziekan WNPiS,

mgr Dominika S. Wysoczyńska – tłumacz.

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji