Rekrutacja on-line

Innovation Managmet in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives

plakat

 

Organising Committee:

 

Dr. Włodzimierz Usarek

 

 

Dr. Andriy Malovychko

 

 

 

 

Dr. Anna Gapińska

 

 

 

 

 

Dr. Anna Zbaraszewska

 

 

 

 

Smerichevskyi Serhii

 

 

Kniazieva Tetiana

 

 

Bohun Dmytro

Vlasenko Yakov

Prorektor, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im.Mieszka I w Poznaniu. Vice-Rector, Mieszko I School of Education and Administration.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im.Mieszka I w Poznaniu. Dean of the Warsaw Department, Mieszko I School of Education and Administration.

Dyrektor studiów podyplomowych, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Director of Postgraduate Studies, Dean of the Wągrowiec Department, Mieszko I School of Education and Administration.

Dziekan wydziału Nauk Prawnych i Społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Dean of Department of Law and Social Studies. Mieszko I School of Education and Administration.

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Marketing, National Aviation University.

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Marketing, National Aviation University.

Chief Commercial Officer, AM Integrator Group.

Deputy Chief Commercial Officer, AM Integrator Group.

 

April, 12

Mieszko I School of Education and Administration,

Poznań, ul. Świerzawska 18, conference-hall, 10.00 – 17.00

10.00 SECTION 1. DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN TERMS OF MARKETING ORIENTATION

 • Kuksa I.M. INNOVATIVE APPROACHES IN FINANCING OF THE AGRICULTURE STATE SUPPORT IN MODERN CONDITIONS (25 min)
 • Zhmudenko V.O. UZASADNIENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI I SPRZEDAŻY DROBIU (25 min)
 • Naherniuk D.V., Nepochatenko V.О. MARKETING AS A COMPETITIVENESS COMPONENT OF TOURIST ENTERPRISES (25 min)

Section 2. Improvement of enterprise strategic potential

 • Ivashchenko A.I. KPI METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF SME READINESS TO DEVELOP AND IMPLEMENT INNOVATIONS (25 min)
 • Siketina N.H. STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE (25 min)
 • Bochulia T.V., Korobkina I.S. BINARY APPROACH IN MARKETING RESEARCH (25 min)

Section 3. The latest technologies, methods and tools of marketing research

 • Lenska N.I. THE APPLICATION OF THE INTERVIEW METHOD IN THE MARKETING RESEARCH (25 min)
 • Сesliw O.V. WSPóŁCZESNE MODELE EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE W MARKETINGU (25 min)

15.00 COFFEE BREAK

15.30 SECTION 4. TERRITORIAL MARKETING

 • Kovalenko L.H., Lishchuk R.I. MARKETING SUPPORT OF TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS (25 min)
 • Rudinska O., Sorokova T. FEATURES AND PROSPECTS FOR ANIMAL PRODUCTION EXPORT IN UKRAINE   (25 min)

Section 5. Modern aspects of improving the system of socially responsible marketing.

 • Bagorka M.O. MARKETING STRATEGY OF AGRICULTURAL PRODUCTION ECOLOGYZATION
 • Kytsyuk I.V. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ITS ROLE IN MARKETING
 • Khomoviy S.M., ACCOUNTING AND TAX ASPECTS OF GUARANTEE LIABILITY OF FOODSTUFF CONSUMERS IN UKRAINE  

April, 13

Mieszko I School of Education and Administration,

Poznań, ul. Świerzawska 18, conference-hall, 10.00 – 17.00

10.00 SECTION 1. DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN TERMS OF MARKETING ORIENTATION

 • Андрющенко К.А. ФАКТОРИ ВПЛИВАЮЧІ НА КОНКУРЕНТНУ-СТАБІЛЬНІСТЬ ТА МАРКЕТИНГОВЕ-ОРІЄНТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
 • Вишневська М.К. АЛГОРИТМ ВИБОРУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
 • Згадова Н.С. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Section 2. Improvement of enterprise strategic potential

 • Водовозов Є.Н. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА
 • Кулик Н.М. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Параниця Н.В. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Section 3. The latest technologies, methods and tools of marketing research

 • Лозовська Г.М. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 • Стеблюк Н.Ф. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

15.00 COFFEE BREAK

15.30 SECTION 4. TERRITORIAL MARKETING

 • Теслюк Н.А. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Хороших В.В. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Section 5. Modern aspects of improving the system of socially responsible marketing.

 • Біловол Р.І. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАМАРКЕТИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • Вдовічена О.Г. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОМАРКЕТИНГУ В УМОВАХ БІОЕКОНОМІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
 • Кірдан О.Л. ОСВІТНІЙ МАРКЕТИНГ – СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji