Studia podyplomowe w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Tomyślu

 

SURDO I TYFLOPEDAGOGIKA

 

Studia adresowane są do absolwentów kierunku pedagogika i nauczycieli. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz uzyskują kwalifikacje do pracy w szkołach, placówkach i ośrodkach specjalistycznych w zakresie:

– surdopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i niedosłyszących;

– tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób słabowidzących i niewidomych. 

 

 • Czesne 3900 zł
 • Czas trwania studiów – 3 semestry

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

 

Studia adresowane są do kadry zarządzającej, pracowników działów HR, osób zajmujących się marketingiem chcących pogłębić wiedzę w obszarze psychologicznych mechanizmów funkcjonowania organizacji. Zajęcia prowadzone przez psychologów – praktyków wyposażą absolwenta w umiejętności niezbędne w procesie podejmowania decyzji, przewidywania ich skutków, zarządzania zasobami organizacji oraz rozwiązywania konfliktów.   

 • Czesne 3000 zł
 • Czas trwania studiów – 2 semestry

 

 

 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 

Studia adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do nauczania w przedszkolu, a także dla osób planujących pracę w tym zawodzie, chcących uzyskać odpowiednie przygotowanie. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze edukacji przedszkolnej.

 

 • Czesne 3500 zł
 • Czas trwania studiów – 3 semestry

 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Studia adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, nauczycieli nieposiadających kwalifikacji do nauczania w klasach I-III, a także dla osób planujących pracę w tym zawodzie, chcących uzyskać odpowiednie przygotowanie. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze edukacji wczesnoszkolnej.

 

 • Czesne 3500 zł
 • Czas trwania studiów – 3 semestry

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Studia adresowane są do absolwentów kierunku pedagogika. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie.

 

 • Czesne 3500 zł
 • Czas trwania studiów – 3 semestry

 

 DORADZTWO PERSONALNO – ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI

 

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 • Czesne 2800 zł
 • Czas trwania studiów – 2 semestry

LOGOPEDIA

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów drugiego stopnia (dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych). Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzania terapii, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych.

 • Czesne 5500 zł
 • Czas trwania studiów – 4 semestry

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAJMOWANIA STANOWISKA NAUCZYCIELA (Kwalifikacje nauczycielskie)

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia nieposiadających przygotowania pedagogicznego. Celem studiów jest przygotowanie osób z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Czesne 3850 zł
 • Czas trwania 3 semestry

DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

 

Studia adresowane są do nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do  nauczania języka angielskiego w klasach przedszkolnych i klasach I – III. Program obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie dostosowanym do poziomu słuchaczy oraz zajęcia z dydaktyki wczesnoszkolnej języka angielskiego.

 • Czesne 2950 zł
 • Czas trwania  - 2 semestry

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowo-wychowawczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego zarządzania przedszkolem lub szkołą w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Program studiów obejmuje nie tylko podstawy zarządzania finansami, kadrą i infrastrukturą placówki ale również wyposaża słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia skutecznego marketingu usług edukacyjnych i efektywnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 • Czesne 3000 zł
 • Czas trwania – 2 semestry

PRAWO PRACY - KADRY I PŁACE

 

Studia adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia zainteresowanych problematyką prawa pracy, a w szczególności pracodawców, dyrektorów i pracowników działów personalnych zarówno z obszaru administracji publicznej jak  i sektora przedsiębiorstw, specjalistów Human Resources oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

Celem studiów jest przekazanie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat zagadnień z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy przy uwzględnieniu unormowań wspólnotowych. Wiedza zdobyta podczas studium oparta jest na aktualnym stanie prawnym, uwzględniającym bieżące nowelizacje kodeksu pracy oraz innych aktach prawnych z zakresu prawa pracy, w tym również orzecznictwa sądowego. Program studiów podyplomowych został stworzony z myślą o zdobyciu nie tylko teoretycznej wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego, lecz również praktycznych umiejętności właściwego doboru pracowników, kształtowania stosunków międzyludzkich w otoczeniu zawodowym, prowadzenia dokumentacji pracowników oraz organizacji czasu pracy.

 • Czesne 3000 zł
 • Czas trwania – 2 semestry

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zatrudnionych w strukturach administracji publicznej  lub planujących związać swoją przyszłość zawodową z tym obszarem. Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę z zakresu ustrojowych, prawnych i finansowych podstaw funkcjonowania instytucji publicznych oraz umiejętności niezbędne w pracy urzędniczej.

 • Czesne 3000 zł
 • Czas trwania – 2 semestry
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji