Egzamin dyplomowy

Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów uzupełniających magisterskich (Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne)

EGZAMIN DYPLOMOWY ROK AKADEMICKI 2018/2019

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE  ZDROWIA PUBLICZNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO OBOWIĄZUJĄ STUDENTÓW KIERUNKÓW:

  • Fizjoterapia studia II stopnia (rok II)
  • Fizjoterapia studia I stopnia (rok III)
  • Ratownictwo medyczne studia I stopnia (rok III)
  • Kosmetologia studia I stopnia (rok III)
  • Wychowanie Fizyczne I stopnia (rok III)

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego: Przewodniczący, promotor, recenzent

Pytania na egzaminie dyplomowym:

Student losuje zestaw pytań na którym znajdują się 2 pytania z przedmiotów podstawowych oraz 2 pytania z przedmiotów kierunkowych (student ma obowiązek odpowiedzieć na jedno z pytań podstawowych oraz jedno z pytań kierunkowych), dodatkowo student odpowiada na pytania z pracy dyplomowej (jedno pytanie od promotora i jedno pytanie od recenzenta)

 I. INDEKS I KARTA

Indeks, kartę okresowych osiągnięć oraz 1 egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie, wydruk dwustronny) należy złożyć w Dziekanacie minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów), po uprzednim uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego oraz praktyki zawodowej. Ponadto Student przekazuje 1 egzemplarz pracy dyplomowej promotorowi oraz 1 egzemplarz pracy dyplomowej recenzentowi (w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny), jeżeli taki jest wymóg promotora lub recenzenta.

II. ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE

Praca dyplomowa musi być wydrukowana obustronnie, spięta w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej – Załącznik nr 1) wpinają Państwo „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2). Ponadto dostarczają Państwo „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3) oraz „Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4). Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiowania, rok obrony). Praca składana w Dziekanacie musi zawierać podpis promotora o akceptacji pracy dyplomowej („Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – Załącznik nr 5). Jeżeli promotor lub recenzent wymaga wydrukowania pracy dyplomowej dla siebie, to zbindowany egzemplarz pracy przekazują Państwo bezpośrednio promotorowi lub recenzentowi. Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz opłatę za dodatkowe działania Uczelni związane z nadzorem i przygotowaniem do egzaminu dyplomowego.

Student składa pracę dyplomową na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu jednakże nie później niż do dnia 30 września. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów.

III. ODBIÓR DYPLOMU

Dziekanat wystawia dyplom do 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego.

Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu. Przy odbiorze dyplomu wymagane są:

  • zdjęcia na dyplom (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, forma studiowania),
  • Karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
  • legitymacja studencka do zdania.

 

Załączniki niezbędne do złożenia pracy dyplomowej:

Załącznik nr 1: strona tytułowa - pobierz plik

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik

Załącznik nr 3: Oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - pobierz plik

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik

Załącznik nr 5: Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora - pobierz plik

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji