Pedagogika

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych

dr Anna Zbaraszewska

 

Prodziekani Wydziału nauk Prawnych i Społecznych

dr Magdalena Bankiewicz

dr Renata Komorowska-Iluk

mgr Izabella Gruszczyńska 

 

Dyrektor Studium Języków Obcych

dr Anna Gapińska

 

Opiekunowie poszczególnych grup studenckich:

Studia pierwszego stopnia:

I rok (forma stacjonarna) - dr Renata Komorowska-Iluk

I rok (forma niestacjonarna) – mgr Róża Sawala

II rok (forma stacjonarna) - dr Magdalena Bankiewicz

II rok (forma niestacjonarna) – mgr Grażyna Kasprzak-Magiera

III rok (forma stacjonarna) - dr Renata Komorowska-Iluk

III rok (forma niestacjonarna) - dr Julia Kisielewska

 

Studia drugiego stopnia:

I rok (forma niestacjonarna) - dr Ewa Czaja

II rok (forma niestacjonarna) - dr Irena Czerwonogóra

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Studenci (wyłącznie III roku), którzy chcą odbyć praktykę w semestrze zimowym powinni:

- uzyskać zgodę Dziekana na uzasadniony wniosek pisemny (uzasadnieniem nie jest przygotowywanie się do egzaminu dyplomowego).

Uczelnia zaleca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Placówka przyjmująca studenta ma prawo wymagać ubezpieczenia OC.

Umowę i skierowanie proszę odebrać w Biurze Karier. Dokumentacja odbytej praktyki musi być zgodna z wymogami „regulaminu praktyk”, zamieszczonym na stronie www, w zakładce WP

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji