Rekrutacja on-line

Egzamin dyplomowy

>>EGZANIN DYPLOMOWY W CZASIE COVID<<

 

 

 

Egzamin dyplomowy

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH  WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I  W POZNANIU

 

 

STUDENCI KIERUNKÓW:

- PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)

- ADMINISTRACJA STUDIA II STOPNIA (II ROK)

- ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA (II ROK)

- PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)

- FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

 

 

Egzamin dyplomowy na kierunkach:

- Prawo jednolite studia magisterskie (V rok),

- Administracja II stopnia (II rok),

- Administracja I stopnia (III rok), 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (III rok),

- Pedagogika studia ii stopnia (II rok),

- Pedagogika studia i stopnia (III rok),

- Psychologia jednolite studia magisterskie (V rok),

- Filologia studia i stopnia (III rok),

odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019.

  

 

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego

Przewodniczący, Promotor, Recenzent.

 

 

 

Pytania na egzaminie dyplomowym licencjackim: 

- jedno wylosowane pytanie z przedmiotu (spośród 40 pytań), jedno pytanie promotora z pracy dyplomowej, jedno pytanie recenzenta z pracy dyplomowej (kierunki: Administracja studia I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia)

 

- jedno wylosowane pytanie z zakresu przedmiotów kierunkowych, jedno wylosowane pytanie z zakresu przedmiotów specjalnościowych, jedno pytanie od promotora lub recenzenta z zakresu pracy dyplomowej (kierunki: Pedagogika studia I stopnia, Filologia studia I stopnia)

 

 

 Pytania na egzaminie dyplomowym magisterskim: 

- dwa pytania od promotora pracy dyplomowej, jedno pytanie od recenzenta pracy dyplomowej (kierunek: Administracja studia II stopnia, Prawo jednolite studia magisterskie)

 

- dwa pytania od promotora pracy dyplomowej, jedno pytanie od recenzenta pracy dyplomowej (kierunek: Pedagogika studia II stopnia, Psychologia jednolite studia magisterskie)

 

 

I.WERYFIKACJA PRACY DYPLOMOWEJ W JEDNOLITYM SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM

 

Promotor weryfikuje pracę dyplomową w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

II. INDEKS I KARTA 

Indeks (jeśli obowiązuje), kartę okresowych osiągnięć studenta oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie, wydruk dwustronny) należy złożyć w Dziekanacie  minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów), po uprzednim uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego oraz praktyki zawodowej. Ponadto Student przekazuje jeden egzemplarz pracy dyplomowej promotorowi oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej recenzentowi (w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny), jeżeli taki jest wymóg promotora lub recenzenta.

 

III. ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE

Pracę dyplomową należy wydrukować obustronnie i spiąć w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej – Załącznik nr 1) wpinają Państwo:

1)  „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2),

2)  „Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4), 

3)  „Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – (Załącznik nr 5).

 

Ponadto dostarczają Państwo (nie wpinają Państwo do pracy dyplomowej):

1)   „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3),

2)   „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu” (Załącznik nr 6).

 

Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta CD z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiów, rok przystąpienia do egzaminu dyplomowego). 

 

  •  zdjęcia na dyplom (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, forma studiów),

 

Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz wymagane opłaty administracyjne.

 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia 30 września. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów. 

Ewentualne przystąpienie do egzaminu dyplomowego poi dni 30 września wymaga złożenia pisma Rektora Uczelni o przywrócenie w prawach studenta na czas egzaminu dyplomowego (druk do pobrania ze strony Uczelni).

 

IV.    ODBIÓR DYPLOMU

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

  • karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
  • legitymacja studencka do zdania (chyba, że  student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).

 

*

 

Załączniki niezbędne do złożenia pracy dyplomowej:

 

Załącznik nr 1: strona tytułowa - pobierz plik

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik

Załącznik nr 3: Oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - pobierz plik

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik

Załącznik nr 5: Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora - pobierz plik

Załącznik nr 6: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych - pobierz plik

 

Informacje dodatkowe na etapie przygotowywania pracy dyplomowej:

  • Wskazówki dotyczące standardów edytorskich obowiązujących w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

Załącznik A: standardy edytorskie dla prac dyplomowych - pobierz plik

 

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji