Egzamin dyplomowy

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH  WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I  W POZNANIU

 

 

STUDENCI KIERUNKÓW:

 

- PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)

- ADMINISTRACJA STUDIA II STOPNIA (II ROK)

- ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA (II ROK)

- PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

 

 

 

Egzamin dyplomowy na kierunkach: 

 

- Prawo jednolite studia magisterskie (V rok),

- Administracja II stopnia (II rok),

- Administracja I stopnia (III rok), 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (III rok),

- Pedagogika studia ii stopnia (II rok),

- Pedagogika studia i stopnia (III rok),

- Psychologia studia i stopnia (III rok),

- Filologia studia i stopnia (III rok),

odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018.

 

 

 

Skład Komisji Egzaminu Dyplomowego

Przewodniczący, Promotor, Recenzent.

 

 

Pytania na egzaminie dyplomowym: 

- jedno wylosowane pytanie z przedmiotu, jedno pytanie promotora z pracy dyplomowej, jedno pytanie recenzenta z pracy dyplomowej (kierunki: Prawo, Administracja studia I i II stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia)

- jedno wylosowane pytanie z zakresu przedmiotów kierunkowych, jedno wylosowane pytanie z zakresu przedmiotów specjalnościowych, jedno pytanie od promotora lub recenzenta z zakresu pracy dyplomowej (kierunki: Pedagogika studia I stopnia, Psychologia studia I stopnia, Filologia studia I stopnia)

- dwa pytania od promotora pracy dyplomowej, jedno pytanie od recenzenta pracy dyplomowej (kierunek: Pedagogika studia II stopnia)

 

 

  • I.                   INDEKS I KARTA 

 

Indeks, Kartę okresowych osiągnięć studenta oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie, wydruk dwustronny) należy złożyć w Dziekanacie  minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów), po uprzednim uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego oraz praktyki zawodowej. Ponadto Student przekazuje jeden egzemplarz pracy dyplomowej promotorowi oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej recenzentowi (w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny), jeżeli taki jest wymóg promotora lub recenzenta.

 

  • II.                ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE

 

Praca dyplomowa musi być wydrukowana obustronnie, spięta w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej – Załącznik nr 1) wpinają Państwo:

1)      „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (Załącznik nr 2),

2)      „Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 4), 

3)      „Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – (Załącznik nr 5).

 

Ponadto dostarczają Państwo „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (Załącznik nr 3)

 

Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta CD z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiowania, rok przystąpienia do egzaminu dyplomowego). 

 

Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz opłatę za dodatkowe działania Uczelni związane z nadzorem i przygotowaniem do egzaminu dyplomowego.

 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia 30 września. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów. 

 

  • III.             ODBIÓR DYPLOMU

 

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

  • zdjęcia na dyplom (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, forma studiów),
  • karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
  • legitymacja studencka do zdania,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu - pobierz plik

 

*

 

Załączniki niezbędne do złożenia pracy dyplomowej:

 

Załącznik nr 1: strona tytułowa - pobierz plik

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik

Załącznik nr 3: Oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - pobierz plik

Załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik

Załącznik nr 5: Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora - pobierz plik

 

Informacje dodatkowe na etapie przygotowywania pracy dyplomowej:

  • Wskazówki dotyczące standardów edytorskich obowiązujących w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i przeciwdziałania plagiatom:

Załącznik nr A: standardy edytorskie dla prac dyplomowych - pobierz plik

Załącznik nr B: wyjaśnienie tego, czym jest plagiat i na czym polega ochrona własności intelektualnej - pobierz plik

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji