Rekrutacja on-line

Praktyki zawodowe

Uczelniana procedura organizacji i zaliczenia praktyk zawodowych oraz regulamin
1. Uczelniana procedura organizacji praktyk 2018-01-31 21:20:46 Pobierz
2. Uczelniany regulamin praktyk zawodowych 2018-01-31 21:25:12 Pobierz
PIELĘGNIARSTWO
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2018-03-14 08:01:21 Pobierz
2. Dziennik praktyk - I rok 2018-12-21 14:39:30 Pobierz
3. Dziennik praktyk - II rok 2018-12-21 14:38:21 Pobierz
4. Dziennik praktyk - III rok 2018-12-21 14:38:51 Pobierz
Godziny praktyk w roku akademickim 2018/2019
1. Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2019-01-26 10:46:38 Pobierz
2. Pedagogika i Psychologia 2018-11-28 10:43:33 Pobierz
3. Wydział Zdrowia Publicznego 2018-12-14 09:12:53 Pobierz
4. Studia Podyplomowe 2018-01-19 07:41:52 Pobierz
PEDAGOGIKA - studia I stopnia
1. Regulamin praktyk zawodowych - licencjat 2018-11-28 10:23:19 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2018-11-28 10:24:08 Pobierz
3. Wytyczne - doradztwo zawodowe 2018-11-28 10:24:41 Pobierz
4. Wytyczne - ped. opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna 2018-11-28 10:25:04 Pobierz
5. Dziennik praktyk POWIR, DZ 2018-11-28 10:25:45 Pobierz
6. Karta przebiegu praktyki POWIR, DZ 2018-11-28 10:26:29 Pobierz
7. Wytyczne EPiW, EPiW z DJA 2018-11-28 10:27:05 Pobierz
8. Dziennik praktyk EPiW, EPIW z DJA 2018-11-28 10:27:53 Pobierz
9. Karta przebiegu praktyki EPIW, EPIW z DJA 2018-11-28 10:28:42 Pobierz
10. WSPiA wzór Scenariusza Protokołu Obserwacji 2018-11-28 10:33:55 Pobierz
11. Świadectwo odbycia praktyk zawodowych 2018-11-28 10:34:29 Pobierz
PEDAGOGIKA - studia II stopnia
1. Świadectwo odbycia praktyki 2018-11-28 10:35:13 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych - II rok SUM 2018-11-28 10:36:44 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych - I rok SUM 2018-11-28 10:37:48 Pobierz
4. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2018-11-28 10:38:10 Pobierz
5. Wytyczne SUM 2018-11-28 10:38:37 Pobierz
6. Dziennik praktyk SUM 2018-11-28 10:39:04 Pobierz
7. Karta przebiegu praktyki SUM 2018-11-28 10:39:42 Pobierz
8. Karta przebiegu ZEPIW, ZEPIW z KN 2018-11-28 10:40:21 Pobierz
9. WSPiA wzór Scenariusza Protokołu Obserwacji 2018-11-28 10:40:48 Pobierz
PSYCHOLOGIA
1. Regulamin praktyk zawodowych - III rok 2017-01-21 11:38:10 Pobierz
2. Wytyczne - Psychologia 2017-01-21 11:34:21 Pobierz
3. Dziennik praktyk zawodowych 2017-01-21 11:39:59 Pobierz
4. Protokół obserwacji - Psychologia 2017-01-21 11:43:10 Pobierz
5. Karta przebiegu praktyki 2017-01-21 11:43:54 Pobierz
6. Świadectwo odbycia praktyki - Psychologia 2017-01-21 11:44:53 Pobierz
7. Przykładowe placówki do odbycia praktyk zawodowych 2017-01-21 11:46:24 Pobierz
8. Skierowanie - Psychologia 2017-01-21 11:48:41 Pobierz
9. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodowa 2015-12-09 10:53:36 Pobierz
FILOLOGIA GERMAŃSKA
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 10:53:54 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych - rok I 2015-12-09 10:38:22 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych - rok II, III 2015-12-09 10:38:55 Pobierz
4. Wytyczne - specjalność nauczycielska 2015-12-09 10:39:29 Pobierz
5. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 10:39:57 Pobierz
6. Karta przebiegu praktyki zawodowej 2015-12-09 10:40:22 Pobierz
7. Świadectwo odbycia praktyki 2015-12-09 10:41:11 Pobierz
8. Komunikat dot. praktyki 2015-12-09 13:56:38 Pobierz
FILOLOGIA ANGIELSKA
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 10:54:13 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych - rok I 2015-12-09 10:43:20 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych - rok II, III 2015-12-09 10:43:50 Pobierz
4. Wytyczne - specjalność nauczycielska 2015-12-09 10:44:35 Pobierz
5. Karta przebiegu praktyk zawodowych 2015-12-09 10:45:12 Pobierz
6. Świadectwo odbycia praktyk zawodowych 2015-12-09 10:46:48 Pobierz
7. Dziennik praktyk 2015-12-09 10:47:32 Pobierz
8. Komunikat dot. praktyki 2015-12-09 13:57:55 Pobierz
RATOWNICTWO MEDYCZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2016-02-20 13:01:30 Pobierz
2. Regulamin praktyk Ratownictwo Medyczne 2016-04-15 14:17:51 Pobierz
3. Dziennik Praktyk - Szpitalny Oddział Ratunkowy 2016-02-20 13:02:59 Pobierz
4. Dziennik Praktyk - Pogotowie Ratunkowe 2016-02-20 13:04:02 Pobierz
5. Dziennik Praktyk - Państwowa Straż Pożarna 2016-02-20 14:08:22 Pobierz
6. Wykaz MCR 2015-12-09 10:51:56 Pobierz
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. Harmonogram praktyk 2019-11-09 08:09:51 Pobierz
2. WF Praktyka psychologiczno-pedagogiczna I rok 2019-11-09 08:27:36 Pobierz
3. WF Praktyka studencka - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna III rok 2019-11-09 08:28:42 Pobierz
4. WF Praktyka studencka w klubie sportowym III rok 2019-11-09 08:31:31 Pobierz
5. WF Praktyka - szkoła podstawowa klasy IV-VIII II rok 2019-11-09 08:32:10 Pobierz
6. WF Praktyka w szkole podstawowej - klasy I-III II rok 2019-11-09 09:19:37 Pobierz
7. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:03:20 Pobierz
KOSMETOLOGIA
1. Harmonogram praktyk 2018-01-26 20:03:34 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:07:50 Pobierz
3. Regulamin praktyk Kosmetologia 2016-04-15 14:26:07 Pobierz
4. Praktyka zawodowa - gabinet kosmetyczny - nabór 2015/2016 2018-01-26 20:01:53 Pobierz
5. Praktyka zawodowa - gabinet kosmetyczny - nabór 2016/2017 2018-01-26 20:02:29 Pobierz
6. Praktyka zawodowa - gabinet kosmetyczny - nabór 2017/2018 2018-01-26 20:03:02 Pobierz
FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2019-04-26 12:38:09 Pobierz
2. Dziennik praktyk - pracownia fizykoterapii i masażu III rok 2019-11-09 07:43:26 Pobierz
3. Dziennik praktyk - pracownia kinezyterapii III rok 2019-11-09 07:43:49 Pobierz
4. Dziennik praktyk - praktyka asystencka I rok 2019-11-09 07:44:23 Pobierz
5. Dziennik praktyk - praktyka asystencka II rok 2019-11-09 07:45:09 Pobierz
6. Harmonogram praktyk - Fizjoterapia jednolite magisterskie 2019-11-09 07:46:47 Pobierz
FIZJOTERAPIA - studia II stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:16:26 Pobierz
2. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk - pracownia fizykoterapii i masażu III rok nabór 2017/2018 2019-10-26 16:52:49 Pobierz
3. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk - pracownia kinezyterapii III rok nabór 2017/2018 2019-10-26 16:53:25 Pobierz
4. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk praktyka asystencka I rok nabór 2019/2020 2019-10-26 16:54:08 Pobierz
5. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk praktyka asystencka II rok nabór 2018/2019 2019-10-26 16:54:43 Pobierz
6. Harmonogram praktyk - Fizjoterapia jednolite magisterskie 2019-10-26 16:55:17 Pobierz
ADMINISTRACJA - studia I stopnia
1. Program praktyk zawodowych 2019-09-05 11:39:30 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:23:09 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych 2019-01-17 10:25:28 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2019-01-17 10:24:00 Pobierz
5. Dziennik praktyki zawodowej 2019-01-17 10:24:53 Pobierz
ADMINISTRACJA - studia II stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:48:00 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2019-01-17 10:29:45 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2019-01-17 10:28:39 Pobierz
4. Dziennik praktyk zawodowych 2019-01-17 10:27:07 Pobierz
5. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2019-01-17 10:27:51 Pobierz
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 12:07:21 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2016-03-04 13:48:39 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2019-09-05 09:03:15 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2018-01-31 21:29:37 Pobierz
5. Komunikat Dziekana II, III rok 2018-02-14 10:22:12 Pobierz
6. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:09:49 Pobierz
PRAWO
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2015-12-09 12:21:23 Pobierz
2. Regulamin praktyk 2016-03-04 13:45:57 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2019-09-05 09:04:37 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2018-01-31 21:28:24 Pobierz
5. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:27:19 Pobierz
STUDIA PODYPLOMOWE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 12:31:20 Pobierz
2. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:31:53 Pobierz
3. Świadectwo Odbycia Praktyki Zawodowej 2016-04-27 14:02:03 Pobierz
4. Komunikat Dziekana dot. zaliczenia praktyki Dydaktyka j. angielskiego 2016-03-16 12:42:33 Pobierz
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji