Rekrutacja on-line

Praktyki zawodowe

 

Drodzy Studenci!

 

Przypominamy o prawidłowym prowadzeniu Dziennika Praktyk!

Każdy dzień praktyk należy opisać w oddzielnej rubryce opatrzonej datą z wyszczególnieniem zajęć z danego dnia!!!

Uczelniana procedura organizacji i zaliczenia praktyk zawodowych oraz regulamin
1. Uczelniana procedura organizacji praktyk 2021-10-08 13:08:58 Pobierz
2. Uczelniany regulamin praktyk zawodowych 2021-10-08 12:58:45 Pobierz
3. Organizacja praktyki zawodowej WZP 2021-06-08 13:21:15 Pobierz
Godziny praktyk w roku akademickim 2021/2022
1. Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne 2021-03-23 13:08:57 Pobierz
2. Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2021-03-23 11:26:38 Pobierz
3. Pedagogika, Psychologia i Filologia 2021-09-23 11:36:36 Pobierz
4. Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia, Kosmetologia 2021-03-23 11:39:35 Pobierz
5. Studia Podyplomowe 2021-03-24 14:55:40 Pobierz
PEDAGOGIKA - LINK POWYŻEJ ^
FILOLOGIA ANGIELSKA
1. Regulamin praktyk zawodowych 2021-10-08 12:20:54 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2021-10-08 12:21:32 Pobierz
3. Świadectwo odbycia praktyk 2021-10-08 12:22:13 Pobierz
4. Wytyczne Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi I-III rok 2021-10-08 12:23:25 Pobierz
5. Wytyczne Filologia angielska moduł biznesowo-prawny I-III rok 2021-10-08 12:24:05 Pobierz
6. Karta przebiegu praktyki Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi 2021-10-08 12:24:55 Pobierz
7. Karta przebiegu praktyki Filologia angielska moduł biznesowo-prawny 2021-10-08 12:25:43 Pobierz
8. Dziennik Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi 2021-10-08 12:26:13 Pobierz
9. Dziennik Filologia angielska moduł biznesowo-prawny 2021-10-08 12:26:42 Pobierz
10. Arkusz obserwacji Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi 2021-10-08 12:27:21 Pobierz
11. Scenariusz zajęć Filologia angielska z kwalifikacjami nauczycielskimi 2021-10-08 12:27:58 Pobierz
12. Instrukcja wypełnienia arkusza obserwacji 2021-10-08 12:28:30 Pobierz
13. Opinia studenta na temat odbytej praktyki 2021-10-08 12:29:23 Pobierz
14. Zestawienie praktyk zrealizowanych w toku studiów 2021-10-09 13:45:34 Pobierz
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1. Harmonogram praktyk 2019-11-09 08:09:51 Pobierz
2. WF Praktyka psychologiczno-pedagogiczna I rok 2019-11-09 08:27:36 Pobierz
3. WF Praktyka studencka - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna III rok 2019-11-09 08:28:42 Pobierz
4. WF Praktyka studencka w klubie sportowym III rok 2019-11-09 08:31:31 Pobierz
5. WF Praktyka - szkoła podstawowa klasy IV-VIII II rok 2019-11-09 08:32:10 Pobierz
6. WF Praktyka w szkole podstawowej - klasy I-III II rok 2019-11-09 09:19:37 Pobierz
7. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:03:20 Pobierz
KOSMETOLOGIA
1. Harmonogram praktyk 2021-06-05 12:01:33 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:07:50 Pobierz
3. Regulamin praktyk Kosmetologia 2016-04-15 14:26:07 Pobierz
4. Praktyka zawodowa - gabinet kosmetyczny - nabór 2018/2019 2021-05-29 11:21:49 Pobierz
5. Praktyka zawodowa - gabinet kosmetyczny - nabór 2019/2020 2021-05-29 11:22:36 Pobierz
6. Praktyka zawodowa - gabinet kosmetyczny - nabór 2020/2021 2021-05-29 11:23:48 Pobierz
PSYCHOLOGIA
1. Regulamin praktyk 2021-11-05 12:31:01 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2021-10-08 12:35:59 Pobierz
3. Świadectwo odbycia praktyk 2021-10-08 12:36:39 Pobierz
4. Wytyczne 2021-10-08 12:38:57 Pobierz
5. Karta przebiegu praktyki 2021-10-08 12:39:20 Pobierz
6. Dziennik praktyk 2021-10-08 12:39:40 Pobierz
7. Arkusz obserwacji 2021-10-08 12:40:00 Pobierz
8. Opinia studenta na temat odbytej praktyki 2021-10-08 12:40:29 Pobierz
9. Zestawienie praktyk zrealizowanych w toku studiów 2021-10-09 13:46:20 Pobierz
FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2019-04-26 12:38:09 Pobierz
2. Dziennik praktyk - pracownia fizykoterapii i masażu III rok 2019-11-09 07:43:26 Pobierz
3. Dziennik praktyk - pracownia kinezyterapii III rok 2019-11-09 07:43:49 Pobierz
4. Dziennik praktyk - praktyka asystencka I rok 2019-11-09 07:44:23 Pobierz
5. Dziennik praktyk - praktyka asystencka II rok 2019-11-09 07:45:09 Pobierz
6. Harmonogram praktyk - Fizjoterapia jednolite magisterskie 2019-11-09 07:46:47 Pobierz
FIZJOTERAPIA - studia II stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:16:26 Pobierz
2. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk - pracownia fizykoterapii i masażu III rok nabór 2017/2018 2019-10-26 16:52:49 Pobierz
3. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk - pracownia kinezyterapii III rok nabór 2017/2018 2019-10-26 16:53:25 Pobierz
4. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk praktyka asystencka I rok nabór 2019/2020 2019-10-26 16:54:08 Pobierz
5. Fizjoterapia JSM Dziennik praktyk praktyka asystencka II rok nabór 2018/2019 2019-10-26 16:54:43 Pobierz
6. Harmonogram praktyk - Fizjoterapia jednolite magisterskie 2019-10-26 16:55:17 Pobierz
ADMINISTRACJA - studia I stopnia
1. Program praktyk zawodowych 2021-01-28 13:42:41 Pobierz
2. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:23:09 Pobierz
3. Regulamin praktyk zawodowych 2021-01-28 14:15:27 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2021-01-28 14:16:05 Pobierz
5. Dziennik praktyki zawodowej 2021-01-28 15:08:18 Pobierz
ADMINISTRACJA - studia II stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 11:48:00 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2021-01-28 14:25:34 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2021-01-28 14:26:06 Pobierz
4. Dziennik praktyk zawodowych 2021-01-28 14:26:33 Pobierz
5. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2021-01-28 14:29:09 Pobierz
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 12:07:21 Pobierz
2. Regulamin praktyk zawodowych 2021-01-28 14:35:10 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2021-01-28 14:35:50 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2021-01-28 14:36:28 Pobierz
5. Komunikat Dziekana II, III rok 2021-01-28 14:38:43 Pobierz
6. Dziennik praktyk zawodowych 2021-01-28 14:39:43 Pobierz
STUDIA PODYPLOMOWE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2015-12-09 12:31:20 Pobierz
2. Dziennik praktyk zawodowych 2015-12-09 12:31:53 Pobierz
3. Świadectwo Odbycia Praktyki Zawodowej 2016-04-27 14:02:03 Pobierz
4. Komunikat Dziekana dot. zaliczenia praktyki Dydaktyka j. angielskiego 2016-03-16 12:42:33 Pobierz
RATOWNICTWO MEDYCZNE
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2016-02-20 13:01:30 Pobierz
2. Regulamin praktyk Ratownictwo Medyczne 2016-04-15 14:17:51 Pobierz
3. Dziennik Praktyk - Szpitalny Oddział Ratunkowy 2016-02-20 13:02:59 Pobierz
4. Dziennik Praktyk - Pogotowie Ratunkowe 2016-02-20 13:04:02 Pobierz
5. Dziennik Praktyk - Państwowa Straż Pożarna 2016-02-20 14:08:22 Pobierz
6. Wykaz MCR 2015-12-09 10:51:56 Pobierz
PRAWO
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2015-12-09 12:21:23 Pobierz
2. Regulamin praktyk 2021-01-28 14:50:34 Pobierz
3. Program praktyk zawodowych 2021-01-28 14:56:11 Pobierz
4. Opinia studenta nt odbytej praktyki zawodowej 2021-01-28 14:57:16 Pobierz
5. Dziennik praktyk zawodowych 2021-01-28 15:01:04 Pobierz
PIELĘGNIARSTWO
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową 2018-03-14 08:01:21 Pobierz
2. Dziennik praktyk 2021-06-05 11:55:34 Pobierz
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji