Rekrutacja on-line

Praktyki zawodowe - PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA – jednolite studia magisterskie
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę 2019-11-22 13:10:12 Pobierz
2. REGULAMIN praktyk - PPiW JSM 2020-02-06 13:04:57 Pobierz
3. Wytyczne - praktyki - PPiW JSM 2020-02-06 12:59:08 Pobierz
4. Instrukcja wypełniania arkusza obserwacji-scenariusza 2019-11-22 13:11:34 Pobierz
5. Świadectwo odbycia praktyk 2019-11-22 13:11:58 Pobierz
- żłobek (PEDAGOGIKA - jednolite studia magisterskie)
1. Dziennik praktyk 2019-11-22 13:14:08 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-22 13:14:34 Pobierz
- przedszkole (PEDAGOGIKA - jednolite studia magisterskie)
1. Dziennik praktyk 2019-11-22 13:16:27 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-22 13:16:47 Pobierz
3. Arkusz obserwacji 2019-11-22 13:17:09 Pobierz
4. Scenariusz 2019-11-22 13:17:30 Pobierz
- szkoła (PEDAGOGIKA – jednolite studia magisterskie)
1. Dziennik praktyk 2019-11-22 13:20:28 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-22 13:20:51 Pobierz
3. Arkusz obserwacji 2019-11-22 13:21:14 Pobierz
4. Scenariusz 2019-11-22 13:21:42 Pobierz
PEDAGOGIKA – studia I stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę - wszystkie specjalności 2019-11-22 15:16:57 Pobierz
2. REGULAMIN praktyk - studia I stopnia 2020-02-06 13:45:51 Pobierz
3. Świadectwo odbycia praktyk - wszystkie specjalności 2019-11-22 15:16:38 Pobierz
- EPIW, EPIW z DJA (studia I stopnia - II i III rok)
1. Wytyczne - praktyki - EPIW, EPIW z DJA - II i III rok 2020-02-06 13:16:12 Pobierz
2. Instrukcja wypełniania arkusza obserwacji/scenariusza 2019-11-22 15:22:44 Pobierz
-- żłobek (EPIW, EPIW z DJA)
1. Dziennik praktyk 2019-11-28 11:18:07 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-28 11:21:56 Pobierz
-- przedszkole (EPIW, EPIW z DJA)
1. Dziennik praktyk 2019-11-28 11:19:44 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-28 11:20:07 Pobierz
3. Arkusz obserwacji 2019-11-28 11:20:27 Pobierz
4. Scenariusz 2019-11-28 11:20:48 Pobierz
-- szkoła (EPIW, EPIW z DJA)
1. Dziennik praktyk 2019-11-28 11:23:08 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-28 11:27:24 Pobierz
3. Arkusz obserwacji 2019-11-28 11:28:38 Pobierz
4. Scenariusz 2019-11-28 11:29:11 Pobierz
- PEDAGOGIKA – pozostałe specjalności (studia I stopnia - I, II, III rok)
1. Dziennik praktyk 2019-11-22 15:24:57 Pobierz
2. Karta przebiegu praktyk - wszystkie specjalności (studia I stopnia) 2020-02-06 13:21:20 Pobierz
-- Wytyczne (pozostałe specjalności)
1. Wytyczne - doradztwo zawodowe 2019-11-28 11:31:36 Pobierz
2. Wytyczne - ped. opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna 2019-11-28 11:32:15 Pobierz
3. Wytyczne - ped. resocj. i penitencj. z socjoterapią 2019-11-28 11:32:49 Pobierz
4. Wytyczne - ped. opiek. z terapią ped. 2019-11-28 11:33:20 Pobierz
5. Wytyczne - ped. opiek. wych. z anim. czasu wolnego 2019-11-28 11:34:01 Pobierz
PEDAGOGIKA – studia II stopnia
1. Oświadczenie o przyjęciu na praktykę - wszystkie specjalności 2019-11-29 08:30:51 Pobierz
2. REGULAMIN praktyk - II stopień 2019-11-29 08:32:02 Pobierz
3. Wytyczne praktyki - II stopień - wszystkie specjalności 2019-11-29 08:32:45 Pobierz
4. Świadectwo odbycia praktyk - wszystkie specjalności 2019-11-29 08:34:01 Pobierz
- PPiW, PPiW z KN, PPiW z WWR, ZEPiW, ZEPiW z KN (PEDAGOGIKA – studia II stopnia)
1. Instrukcja wypełniania arkusza obserwacji-scenariusza 2019-11-29 08:36:03 Pobierz
2. Karta przebiegu praktyki psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy: PPiW z KN - I rok) 2020-02-06 13:51:02 Pobierz
-- przedszkole (PPiW, PPiW z KN, PPiW z WWR, ZEPiW, ZEPiW z KN)
1. Dziennik praktyk 2019-11-29 12:35:10 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-29 12:35:32 Pobierz
3. Arkusz obserwacji 2019-11-29 12:36:55 Pobierz
4. Scenariusz 2019-11-29 12:37:21 Pobierz
-- żłobek (PPiW, PPiW z KN, PPiW z WWR, ZEPiW, ZEPiW z KN)
1. Dziennik praktyk 2019-11-29 12:33:18 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-29 12:33:43 Pobierz
-- szkoła (PPiW, PPiW z KN, PPiW z WWR, ZEPiW, ZEPiW z KN)
1. Dziennik praktyk 2019-11-29 12:49:44 Pobierz
2. Karta przebiegu 2019-11-29 12:50:06 Pobierz
3. Arkusz obserwacji 2019-11-29 12:50:43 Pobierz
4. Scenariusz 2019-11-29 12:51:08 Pobierz
- PEDAGOGIKA – pozostałe specjalności (PEDAGOGIKA – studia II stopnia)
1. Dziennik praktyk 2019-11-29 12:53:00 Pobierz
2. Karta przebiegu praktyk 2019-11-29 12:53:26 Pobierz
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji