Rekrutacja on-line

ADMINISTRACJA II STOPNIA

Kształcenie na kierunku Administracja – studia II stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Są to studia dla absolwentów kierunku Administracja wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków z koniecznością wyrównania kierunkowego.

 

SPECJALNOŚCI:

 

ADMINSTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA

W ramach tej specjalności  student nabędzie wiedze z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, funduszy europejskich, funkcjonowania administracji w Polsce i Unii Europejskiej. Studia kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą do realizacji zadań z zakresu administracji państwowej i samorządowej.

 

ADMINISTRACJA BEZPICZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student jest przygotowany do pracy w strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organach podatkowych, ZUS, jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz firmach ubezpieczeniowych.

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu