Rekrutacja on-line

ADMINISTRACJA I STOPNIA

Kształcenie na kierunku Administracja – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Administracja uzyska wiedzę z zakresu administrowania różnymi strukturami rządowymi, samorządowymi, zawodowymi oraz instytucjami non profit w różnych sferach działania tych podmiotów. Realizowane programy nauczania przygotują także studentów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

 

SPECJALNOŚCI:

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Specjalność ta przygotowuje do pracy w strukturach administracji publicznej.

 

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Jest to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, rozumiejących istotę szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Ukończenie specjalności pozwoli na swobodne funkcjonowanie w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze, urzędach skarbowych, policji, straży granicznej, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, straży ochrony kolei, służbie celnej, straży gminnej (miejskiej), agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach Unii Europejskiej.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji