Rekrutacja on-line

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA TRWA!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Os. Północ 37a

64-300 Nowy Tomyśl

e-mail: dziekanat@wspia-nt.pl

tel. 61 4429417

 

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w WSPiA. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ NA 3 SPOSOBY 

1. Wejdź na naszą stronę www.wspia.pl i zapisz się on-line, formularz znajdziesz na głównej stronie.

2. Wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu os. Północ 37a 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem "Rekrutacja"

3. Przyjdź osobiście do Punktu Rekrutacyjnego mieszczącego się budynku dydaktycznym WSPiA na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu (pracujemy od poniedziałku do niedzieli a godziny pracy punktu znajdziesz na stronie głównej wspia-nt.pl) pokój nr 129 i 122.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 STUDIA I STOPNIA / STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa (formularz dostępny jest również na miejscu w punkcie rekrutacyjnym) pobierz
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz
 • płyta cd ze zdjęciem (1 zdjęcie zgodne z wymogami jak przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie
 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska

 

 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach pobierz

 (jeśli kandydat pojawi się osobiście w punkcie rekrutacyjnym, nie musi drukować umowy)

oraz załączniki do umowy zgodnie z kierunkiem

 

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł (możliwa płatność on-line lub w punkcie rekrutacyjnym)

 Uprzejmie informujemy o obowiązku wpłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł w terminie do końca września 2020 r.

Wpłat można dokonywać w Kasie Uczelni lub na poniższy numer konta:

Santander Bank Polska S.A.

36 1090 1359 0000 0001 0273 9210

 

Kandydaci pragnący studiować na kierunkach:

 • Kosmetologia (I stopnia), Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia), Pielęgniarstwo powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy - skierowania na badania dostępne w dziale Rekrutacji lub możliwość przesłania skanu na e-mail
 • Wychowanie Fizyczne, powinni złożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza medycyny sportu

STUDIA II STOPNIA

Poza dokumentami które są wymagane na studia I stopnia kandydaci powinni złożyć:

 • dyplom (oryginał do wglądu) oraz kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kandydaci przyjęci na studia II stopnia, którzy są absolwentami innych kierunków niż wybrane zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych
 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach pobierz

 (jeśli kandydat pojawi się osobiście w punkcie rekrutacyjnym, nie musi drukować umowy)

oraz załączniki do umowy zgodnie z kierunkiem

 

Regulamin opłat za studia WSPiA rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji