Rekrutacja on-line

Zarządzanie i organizacja w oświacie

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu organizacji pracy własnej oraz zespołu, a także metod kierowania placówką oświatową we współczesnym systemie edukacji.Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które chciałyby uzupełnić i wzbogacić swoje kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod kierowania i organizacji pracy placówką oświatową m.in. przedszkole, szkoła, i inne instytucje oświatowe.

 

CZAS TRWANIA

 

Studia trwają 2 semestry i obejmują x godzin zajęć dydaktycznych. 

 

FORMA ZALICZENIA

 

Projekt zaliczeniowy i obrona projektu

 

KOSZTY

 

- 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studium

- 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy

- czesne całkowite 3000 zł

 

Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
2 10  300zł

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji