Rekrutacja on-line

Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji

CEL 

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 2 semestry nauczania, na które składa się:

  • 200 godzin dydaktycznych
  • 60 godzin praktyk (możliwość zaliczenia na podstawie wykonywanej pracy zawodowej)

Program studiów zakłada realizację następujących bloków przedmiotowych:

  • Narzędzia TIK w edukacji
  • TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Projektowanie zajęć zdalnych
  • Bezpieczeństwo zajęć z wykorzystaniem TIK

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i/lub niedziele w siedzibie uczelni (130 godzin)  oraz na platformie kształcenia zdalnego (70 godzin).

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym, podczas którego słuchacz prezentuje projekt dyplomowy (indywidualny lub przygotowany w zespole 3 osobowym).

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne: 3500 zł

Ilość semestrów

Ilość rat

wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)

2

10

350 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji