Rekrutacja on-line

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

CEL

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, niezbędnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie oraz ukończyły studia co najmniej I stopnia na dowolnym kierunku studiów.

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

 • 240 godzin dydaktycznych
 • 30 godzin (3 dni) zajęć terenowych
 • 90 godzin praktyk w placówce oświatowej*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

 

Program studiów zakłada realizację następujących przedmiotów:

 • Globalizacja i zagrożenia współczesnego świata
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Pierwsza pomoc
 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Projektowanie i realizacja zajęć terenowych
 • Dydaktyka przedmiotu

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i/lub niedziele w siedzibie uczelni (140 godzin)  oraz na platformie kształcenia zdalnego (100 godzin). Program studiów przewiduje również zajęcia terenowe w formie obozu szkoleniowego w Domu Sportowca WSPiA w Kwiejcach w terminie ustalonym ze słuchaczami.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranej przez Słuchacza lekcji dyplomowej przeprowadzonej podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce dydaktyczne. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) lekcji dyplomowej; 2) dydaktyki przedmiotu; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

KOSZTY

 • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
 • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
 • czesne: 3400 zł (czesne obejmuje również koszt zajęć terenowych)

Ilość semestrów

Ilość rat

wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)

3

10

340 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji