Rekrutacja on-line

Dydaktyka języka angielskiego (z przygotowaniem do egzaminu CAE)

CEL

 

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania dydaktycznego, niezbędnego do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VIII oraz przygotowania językowego pozwalającego na przystąpienie do egzaminu Certificate in Advanced English (lub równorzędnego).

 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie oraz ukończyły studia II stopnia na dowolnym kierunku studiów.

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

  • 270 godzin dydaktycznych
  • 90 godzin praktyk w placówce oświatowej*

* w poczet praktyk może być uznana aktualna praca zawodowa Słuchacza

 

Program studiów zakłada realizację następujących przedmiotów:

  • Kultura i historia USA i Wielkiej Brytanii
  • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego i wiedza o języku (j. angielski ogólny, wymowa, fonetyka j. angielskiego, gramatyka j. angielskiego)
  • Moduł Zagadnień Metodycznych (akwizycja języka obcego, metodyka nauczania j. angielskiego, gry i zabawy  w nauczaniu języka obcego, multimedia w kształceniu językowym)

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i/lub niedziele w siedzibie uczelni (162 godziny)  oraz na platformie kształcenia zdalnego (108 godzin)

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranej przez Słuchacza lekcji dyplomowej przeprowadzonej podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce dydaktyczne. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) lekcji dyplomowej; 2) dydaktyki przedmiotu; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • 150 zł opłata za wypromowanie i egzamin dyplomowy
  • czesne: 3500 (obejmuje koszt egzaminu CAE)

Ilość semestrów

Ilość rat

wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)

3

10

350 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji