Rekrutacja on-line

Doradztwo personalno-zawodowe i edukacyjne

Studia on-line

 

 

CEL

 Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, niezbędnego do prowadzenia działalności z zakresu doradztwa personalno-zawodowego i edukacyjnego oraz zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego, od roku szkolnego 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego będą wyłącznie nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

ADRESACI

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia co najmniej I stopnia na dowolnym kierunku studiów, zainteresowanych pracą w obszarze szeroko rozumianego doradztwa personalnego, zawodowego i edukacyjnego a także nauczycieli chcących uzyskać przygotowanie do prowadzenia kolejnego przedmiotu.

 PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 3 semestry, na które składa się:

 • 300 godzin dydaktycznych
 • 180 godzin praktyk (zrealizowanych w uczelnianym Biurze Karier, poradni psychologiczno-pedagogicznej, urzędzie pracy, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa prowadzącej sprawy personalne itp.)

* praktyka może zostać zaliczona na podstawie doświadczenia zawodowego słuchacza

 

Program studiów zakłada realizację następujących przedmiotów:

 • Wprowadzenie do doradztwa personalnego
 • Wprowadzenie do doradztwa zawodowego
 • Doradztwo edukacyjne
 • Psychologia pracy i zawodu
 • Instytucje rynku pracy
 • Niepełnosprawni na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy
 • Dydaktyka przedmiotu

Zajęcia odbywają się na platformach ZOOM oraz MS Teams w formie wykładów on-line, webinarów, fakultatywnych konsultacji indywidulanych oraz ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym przeprowadzanym w formule on-line (ZOOM). Słuchacz losuje  trzy pytania z listy 40 pytań obejmujących materiał zrealizowanych w ramach zajęć.

KOSZTY

 • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
 • czesne: 2900 zł

Ilość semestrów

Ilość rat

wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)

3

10

290 zł

 

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.  

Studia uruchamiane są w terminach 1 marca oraz 1 października każdego roku, niezależnie od liczby uczestników.

 

Opiekun studiów: mgr Marzena Szułczyńska m.szulczynska@wspia-nt.pl

 

 

Program studiów - pobierz

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji