Rekrutacja on-line

Egzamin dyplomowy

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM: 2014/2015

STUDENCI KIERUNKÓW:

 

 • PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA (II ROK)
 • ADMINISTRACJA I STOPNIA (III ROK)

 

Egzamin dyplomowy na kierunkach: 

 • Prawo jednolite studia magisterskie (V rok)
 • Administracja II stopnia (II rok),
 • Administracja I stopnia (III rok), odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na rok akademicki 2013/2014.

 

I. INDEKS I KARTA  

Indeks, kartę okresowych osiągnięć oraz 1 egzemplarz pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów) po uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego (magisterskiego), oraz praktyki zawodowej, o ile obowiązuje na danym poziomie studiów. 

II. ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE 

Praca dyplomowa musi być wydrukowana obustronnie, spięta w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej – Załącznik nr 5) wpinają Państwo „Oświadczenie dotyczące praw autorskich  i danych osobowych” (oświadczenie nr A w systemie ASAP; Załącznik nr 6), które można wydrukować po wprowadzeniu pracy do systemu. Dostarczają również Państwo „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną”(Załącznik nr 7) oraz „Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej” (Załącznik nr 8). Oświadczeń z załącznika nr 3 i 4 nie należy wpinać w pracę magisterską. Przygotowaną pracę magisterską składają Państwo w Dziekanacie minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta z Państwa pracą magisterską, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, tryb studiowania, rok obrony). Praca składana w Dziekanacie nie musi zawierać podpisu promotora. Odpowiednikiem podpisu promotora na pracy jest elektroniczne zatwierdzenie pracy przez promotora  w systemie ASAP. Jeżeli recenzent wymaga wydrukowania pracy dyplomowej dla siebie to zbindowany egzemplarz pracy przekazują Państwo bezpośrednio recenzentowi. Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz opłatę za wypromowanie studenta (wpłata gotówką w Kwesturze). Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku. W przypadku nie złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 3) Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów.   

III. ODBIÓR DYPLOMU

Dziekanat wystawia dyplom do 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu. Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

 • zdjęcia na dyplom (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, tryb studiowania), 
 • Karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
 • legitymacja studencka do zdania.

 

Dziekan Wydziału Prawa i AdministracjiWyższej Szkoły Pedagogiki i Administracjiim. Mieszka I w Poznaniu   

Załączniki niezbędne do prawidłowego zarejestrowania pracy dyplomowej oraz  złożenia pracy dyplomowej:   

Załącznik nr 3: standardy edytorskie dla prac magisterskich - pobierz plik. 

Załącznik nr 4: wyjaśnienie tego, czym jest plagiat i na czym polega ochrona własności intelektualnej - pobierz plik.

Załącznik nr 5: strona tytułowa - pobierz plik.

Załącznik nr 6: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik.

Załącznik nr 7: Oświadczenie zgodności wersji - pobierz plik.

Załącznik nr 8: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik.  

 

Wszelkie problemy techniczne związane z elektroniczną rejestracją pracy oraz obsługą systemu ASAP prosimy zgłaszać na adres: asap@wspia.pl   

 

 

Studenci III roku

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO: 

I. INDEKS

Indeks należy złożyć w Dziekanacie do zaliczenia po uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego. Indeks musi być kompletny, nie ma możliwości dokonywania wpisów z seminarium w czasie obrony. 

II. PRACA DYPLOMOWA

Wszystkie dokumenty należy złożyć w Dziekanacie 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony:

 • trzy egzemplarze pracy dyplomowej (w tym jeden w twardej oprawie), w momencie zdania prac do Dziekanatu każda praca musi być podpisana przez promotora na stronie tytułowej.
 • płytę CD z pracą dyplomową (w pudełku)-opisana zarówno płyta, jak i pudełko (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, tryb studiowania, rok obrony),
 • oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej wpięte po stronie tytułowej w każdym egzemplarzu pracy, oraz oddzielne
 • oświadczenie do płyty CD o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową,
 • należy uregulować opłatę za wypromowanie studenta (gotówką w Kwesturze).W przypadku nie złożenia pracy w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 22 pkt 3, student zostaje skreślony z listy studentów. 

III. ODBIÓR DYPLOMU

Dziekanat WSPiA wystawia dyplom do 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu w godzinach urzędowania Dziekanatu. Przy odbiorze dyplomu należy zdać legitymację studencką oraz wypełnioną kartę obiegową (druk do pobrania na stronie internetowej). Należy także dostarczyć 5 szt. zdjęć dyplomowych – identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie (imię i nazwisko, kierunek studiów, tryb studiowania).

POBIERZ PLIKI Z FORMULARZAMI

Załączniki niezbędne do prawidłowego zarejestrowania pracy dyplomowej oraz złożenia pracy dyplomowej
1. Strona tytułowa 2016-04-19 13:29:46 Pobierz
2. Standardy edytorskie dla prac magisterskich 2016-04-19 13:30:35 Pobierz
3. Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy 2016-04-19 14:06:46 Pobierz
4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych 2016-04-19 14:08:02 Pobierz
5. Oświadczenie o zgodnościwersji elektronicznej z wersją drukowaną 2016-04-19 14:08:58 Pobierz
6. Oświadczenie 2016-04-19 14:39:12 Pobierz
7. Kryteria plagiatu - co to jest plagiat? 2016-04-19 14:49:11 Pobierz
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów 2019-02-08 12:47:04 Pobierz
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji