Rekrutacja on-line

Strażnik Graniczny

 • Praca
  Strażnik Graniczny
  Pracodawca: ,
  Termin składania dokumentów: 2018-11-11
  Numer oferty: 483-2018
  Wymagania:

  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

  Sekcja Organizacji i Naboru

  Poszukuje kandydatów na pełnieni służby w Straży Granicznej.

  KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU SG, Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

                                                                                    

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
  • nieposzlakowanej opinii,
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

   

  Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
  • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
  • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
  • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • wyrażenie przez Komendanta Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy – w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

   

  Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG:

  • w 2018 r. w październiku do 17 osób, w grudniu do 28 osób,
  • w 2019 r. w lutym do 10 osób, w czerwcu do 35 osób, w październiku do 35 osób.
  E-mail kontaktowy: nabor.nadodrzenski@strazgraniczna.pl
  Osoba kontaktowa: Wydział Kadr i Szkolenia
  Telefon: 683582204 , 683582326
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji