Stanowisko urzędnicze

 • Praca
  Stanowisko urzędnicze
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-10-31
  Numer oferty: 460-2018
  Wymagania:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika do wydziałów orzeczniczych na stanowisko urzędnicze

   

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Posiadania co najmniej wykształcenia średniego ze złożonym egzaminem maturalnym

  2. Bardzo dobrej znajomości technik i obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze

  3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej

  4. Umiejętności samodzielnego myślenia

  5. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania

  6. Niekaralności

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy

  2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń

  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

  - o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

  - oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych

   

  Miejsce pracy: Poznań. Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Zakres obowiązków: czynności związane z pracą protokolanta sądowego.

   

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień

   

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: 2300 zł

  Dodatkowo proponujemy:

  - dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - możliwość korzystania korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  - dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze

  - trzynastą pensję - zgodnie z obowiązującymi przepisami

   

  Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

   

  Rekrutacja ciągła - z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się w przypadku pojawienia się możliwości zatrudnienia w ramach wyżej wymienionej umowy.

   

  Zgłoszenie z dopiskiem "umowa na zastępstwo nieobecnego urzędnika"

  należy wysłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3160

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji