Rekrutacja on-line

Specjalista ds. zarządzania projektami

 • Praca
  Specjalista ds. zarządzania projektami
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-02-15
  Numer oferty: 582-2019
  Wymagania:

   Szpital  Kliniczny  Przemienienia  Pańskiego  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu  przy  ul.  Długiej  ½  zatrudni  w  pełnym  wymiarze  czasu pracy osobę na stanowisku:

  specjalista ds. zarządzania projektami

   

  Opis stanowiska:

  • monitoring  dostępności  funduszy  i  źródeł  dofinansowania  dla  projektów  realizowanych w zakresie ochrony zdrowia,
  • tworzenie  dokumentacji  niezbędnych  do  otrzymania  dofinansowania  - przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  • realizacja projektów - rozliczanie projektów zgodnie z umową o dofinansowanie, weryfikacja zakresu projektów, budżetu projektów, kontrola i nadzór nad dokumentacją, sprawozdawczość
  • opracowywanie niezbędnych dokumentów projektowych, raportów, sprawozdań po realizacji projektu.

  Wymagania:

  • doświadczenie  w  samodzielnym  przygotowaniu  wniosków  o  dofinansowanie i pozyskiwaniu funduszy unijnych - min. 1 rok,
  • udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu dotacji - mile widziane,
  • znajomość aktualnych przepisów z zakresu zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów,
  • znajomość programów, funduszy i inicjatyw oferujących wsparcie ze środków publicznych na finansowanie realizacji projektów w zakresie działalności szpitala,
  • znajomość pracy w systemie SL 2014, LSI 2014 i SOWA,
  • bardzo dobra obsługa komputera, w tym pakietów MS Office.

  Cechy osobowości:

  • samodzielność w realizacji zadań i dobra organizacja pracy,
  • inicjatywa, kreatywność, wnikliwość i rozwinięte zdolności komunikacyjne,
  • umiejętność pracy w grupie,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • obowiązkowość, odpowiedzialność, zaangażowanie.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji,
  • możliwość rozwoju.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@skpp.edu.pl najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 r. 

  W przesłanych do Szpitala dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:

  1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w 61-848 Poznań ul. Długa 1/2, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zarządzania projektami.

  2. Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zostałam/zostałem poinformowana/ny, (za pośrednictwem strony internetowej www.skpp.edu.pl) że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@skpp.edu.pl

  3. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie.

  Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przyszłych rekrutacjach uprzejmie proszę o dodanie poniższej klauzuli:

  4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w 61-848 Poznań ul. Długa 1/2, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moich CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji nie dłużej niż do dnia............

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni