Rekrutacja on-line

Referent w Urzędzie Skarbowym

 • Praca
  Referent w Urzędzie Skarbowym
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-11-05
  Numer oferty: 503-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 36594 z dnia 24 października 2018 r.

   

  Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

   

  REFERENT

  Do spraw: czynności analitycznych i sprawdzających

  W dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Urzędzie Skarbowym Poznań – Jeżyce

   

  WARUNKI PRACY:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  • Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • Budynek wielopiętrowy
  • W budynku znajduje się winda
  • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

  Narzędzia pracy:

  Komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

   

  ZAKRES ZADAŃ:

  • Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujące typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych
  • Dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez płatników i podatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku
  • Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • Wykształcenie: średnie
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, informatyczne, ekonometryczne lub podyplomowe z obszaru objętego właściwością komórki organizacyjnej
  • Dokładność i systematyczność
  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
  • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku pracy
  • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
  • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku pracy

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami, dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • Dokumenty należy złożyć do: 5 listopada 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  Z dopiskiem „oferta pracy – US Jeżyce SKA”

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji