Rekrutacja on-line

Referent w Pierwszym Referacie Spraw Wierzycielskich

 • Praca
  Referent w Pierwszym Referacie Spraw Wierzycielskich
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-10-22
  Numer oferty: 487-2018
  Wymagania:

  Izba administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 35771 z dnia 11 października 2018 r.

   

  Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  REFERENT

  w Pierwszym Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

   

  WARUNKI PRACY:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywania przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  - praca jednozmianowa w porze dziennej

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsca parkingowe,

  - obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejście do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich,

   - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon.

   

   

  ZAKRES PRACY:

  • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wstawianie upomnień w celu zapewnienia dobrowolności wykonania przez podatników, płatników i inkasentów zobowiązań podatkowych
  • Wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych, aktualizowanie tytułów wykonawczych, w celu przymusowego dochodzenia zaległości
  • Prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w celu wydania stosownych rozstrzygnięć
  • Poszukiwanie majątku zobowiązanych
  • Koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • Wykształcenie średnie
  • Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów podatkowych obowiązujących na stanowisku pracy i umiejętność ich interpretowania
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • Dokładność i systematyczność
  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
  • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1.08.1972 r.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • dokumenty należy złożyć do: 22 października 2018 r.
  • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu,

  ul. Dolna Wilda 80A,

  61-501 Poznań

  Z dopiskiem „oferta pracy US Wilda SEW-1”

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji