Rekrutacja on-line

Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym Poznań

 • Praktyki
  Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym Poznań
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-04-30
  Numer oferty: 254-2018
  Wymagania:

  OFERTA - PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

  (syg. dot. Kd - 111 - 5/18)

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

  Al. Marcinkowskiego 32

  61 - 745 Poznań

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

  poszukuje kandydatów

  na praktyki absolwenckie

  Praktyki absolwenckie realizowane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2009.127.1052).

  Oferta kierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia i spełniają następujące wymagania:

  1. posiadają min. wykształcenie średnie (zdany egzamin maturalny) lub wykształcenie wyższe ukończone uzyskaniem tytułu zawodowego,

  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych ,

  3. nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),

  4. posiadają umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

  5. cechują się komunikatywnością i wysokim poziomem kultury osobistej.

  Zakres zadań wykonywanych w ramach umowy o praktykę absolwencką:

  Wykonywanie czynności administracyjno - biurowych polegających m.in. na rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu zestawień, przygotowaniu wokand, odnotowaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu, odnotowywaniu i wysyłaniu korespondencji, itp.

  Aktualne zapotrzebowanie na praktyk absolwencką obejmuje: wydziały cywilne, wydziały karne, wydziały gospodarcze, oddział administracyjny, oddział finansowy Sądu.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. podanie i CV,

  2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w przypadku osób studiujących dodatkowo zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu studenta),

  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  Z kandydatem zawarta zostanie umowa o praktykę absolwencką, która określa:

  1. rodzaj pracy (wykonywanie czynności administracyjno - biurowych w sekretariacie wydziału/w oddziale),

  2. okres odbywania praktyki (max. 3 m-ce),

  3. tygodniowy wymiar czasu pracy,

  4. wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego - 1600 zł/brutto.

  Uwaga:

  1. W przypadku osób studiujących - kontynuowanie nauki nie może kolidować z wykonywaniem czynności w ramach umowy o praktykę absolwencką (poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30).

  Zgłoszenia należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61 - 745 Poznań lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pokój 234.

  Z wybranymi na praktykę absolwencką kandydatami - skontaktujemy się telefonicznie.

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Poznań - Nowe Miasto i Wilda

  W Poznaniu

  Lidia Baszczyńska

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji