Rekrutacja on-line

Pracownik sądu p.o. stażysta

 • Praca
  Pracownik sądu p.o. stażysta
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-04-08
  Numer oferty: 273-2018
  Wymagania:

  OFERTA PRACY - pracownik sądu - p.o. stażysty

  (syg. Kd - 111 - 7/18)

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda

  w Poznaniu

  Al. Marcinkowskiego 32

  61- 745 Poznań

   

  Dyrektor Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na czas określony - na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika

  Wymagania:

  I) niezbędne

  1. wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie wyższe,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych,

  3. nieposzlakowana opinia,

  4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

  6. zdolności analityczne,

  7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

  8. kreatywność i komunikatywność,

  9. odporność na stres,

  10. wysoki poziom kultury osobistej,

  11. umiejętność pracy w zespole

  II) mile widziane

  1. doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury,

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika sądu - p.o. stażysty:

  Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych polegających m.in. na rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu zestawień, przygotowywaniu wokand, protokołowaniu, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu, odnotowywaniu i wysyłaniu korespondencji, archiwizowaniu dokumentacji, itp.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. podanie i CV

  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, pokój 234

  Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto na cały etat wynosi 2300 zł

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Poznań - Nowe Miasto i Wilda

  w Poznaniu

  Lidia Baszczyńska

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji