Rekrutacja on-line

Pełniący Obowiązki Stażysty

 • Staz
  Pełniący Obowiązki Stażysty
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2017-05-15
  Numer oferty: 176-2017
  Wymagania:

  SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

  POSZUKUJE OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZATRUDNIENIEM W RAMACH UMOWY O PRACĘ

  NA ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA DO WYDZIAŁÓW ORZECZNICZYCH

  NA STANOWISKO: PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI STAZYSTY

  OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

  - posiadania co najmniej wykształcenia średniego ze złożonym egzaminem maturalnym

  - bardzo dobrej znajomości technik biurowych i obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze

  - nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej

  - umiejętności samodzielnego myslenia

  - odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania

  - niekaralności

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

  - podanie i cv

  - oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zawierające informację, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   

  Miejsce pracy: Poznań, Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 2000,00 zł

  Zakres obowiązków: Czynności związane z praca protokolanta sądowego. Z uwago na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień

   

  Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje,

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2,0 61-736 Poznań lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu pokój nr 3160

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji