Rekrutacja on-line

Młodszy informatyk

 • Praca
  Młodszy informatyk
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-10-22
  Numer oferty: 488-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 35675 z dnia 10 października 2018 r.

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

   

  MŁODSZY INFORMATYK

  do spraw: wsparcia informatycznego

  w Pierwszym Dziale Wsparcia Informatycznego (IIW1-5) w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

   

  WARUNKI PRACY:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywania przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon,

  - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  - dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową,

  - praca w trybie jednozmianowym.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  - drzwi odpowiedniej szerokości,

  - konieczność przemieszczania się między budynkami,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

   

  ZAKRES PRACY:

  • Realizacja procesu bezpośredniego wsparcia informatycznego w celu zapewnienia użytkownikom właściwego działania i korzystania z usług informatycznych;
  • Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia użytkownikom ich ciągłości działania, dostępności i aktualności oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;
  • Usprawnienie jakości świadczonych usług informatycznych w celu podniesienia efektywności wsparcia informatycznego;
  • Zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami w systemach informatycznych w celu zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu dostępu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych;
  • Przygotowanie i utrzymanie stanowiska komputerowego w celu umożliwienia pracownikowi wykonywania powierzonych mu zadań;
  • Dostarczanie usług drukowania w celu umożliwienia pracownikowi możliwości wykonywania działań statutowych jednostki;
  • Monitorowanie i utrzymanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo-programowej w celu zapewnienia płynnej i nieprzerwanej pracy użytkowników;
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami w celu ochrony krytycznych aktywów jednostki oraz zmniejszania poziomu zagrożenia teleinformatycznego.

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • Wykształcenie średnie
  • Prawo jazdy kat. B
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji
  • Znajomość systemów operacyjnych, baz danych oraz sieci komputerowej
  • Umiejętność diagnozowania i dokonywania drobnych napraw sprzętu komputerowego
  • Łatwość nawiązywania kontaktów
  • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • Umiejętność analitycznego myślenia
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Odporność na stres
  • Odpowiedzialność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • Wykształcenie: średnie informatyczne, elektroniczne lub policealne informatyczne
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w obszarze zadań na opisywanym stanowisku pracy
  • Przeszkolenie w zakresie informatycznym
  • Uprawnienia w zakresie eksploatacji  urządzeń do 1kV
  • Znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach administracji skarbowej
  • Umiejętność administrowania systemami oraz sieciami informatycznymi
  • Doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia informatycznego dla użytkowników aplikacji oraz systemów informatycznych.

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

  • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • dokumenty należy złożyć do: 22 października 2018 r.
  • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem "oferta pracy ds. wsparcia informatycznego – IIW1-5".

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji