Rekrutacja on-line

Koordynator Dyscyplin Nauk o Życiu

 • Praca
  Koordynator Dyscyplin Nauk o Życiu
  Pracodawca: , Kraków
  Termin składania dokumentów: 2019-04-22
  Numer oferty: 636-2019
  Wymagania:

  Narodowe Centrum Nauki

  Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk o Życiu

  Narodowego Centrum Nauki

  Nr ref. UP/ZKD/12/2019

   

  Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki

  Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat

  Wymiar etatu: pełny etat

  Liczba stanowisk pracy: 2

  Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  - organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych,

  - organizowanie prac Zespołów Ekspertów,

  - analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach,

  - ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,

  - przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,

  - współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami,

  - udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową

  - prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN 

  - prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,

  - współpraca z Radą NCN

  - realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN

   

  Od kandydatów oczekujemy:

  - co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o życiu,

  - znajomości przepisów regulujących działalność NCN,

  - bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,

  - co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych,

  - co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego,

  - bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,

  - samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,

  - umiejętności analitycznego myślenia,

  - umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

  - umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy,

  - umiejętności współdziałania i komunikatywności,

  - wysokiej kultury osobistej i asertywności,

  - nienagannej postawy etycznej.

   

  Oferujemy:

  - ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się instytucji,

  - ambitną, pełną wyzwań pracę w młodym zespole,

  - udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych,

  - możliwość rozwijania umiejętności,

  - udział w szkoleniach w kraju i za granicą,

  - przyjazne i nowoczesne miejsce pracy,

  - elastyczne godziny pracy,

  - atrakcyjne wynagrodzenie,

  - prywatną opiekę medyczną,

  - ubezpieczenie grupowe,

  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy,

  - pakiet sportowy

   

  Wymagane dokumenty:

  - CV i list motywacyjny,

  - wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych,

  - skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,

  - skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

  - skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce "Oferty pracy".

   

  Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 22 kwietnia 2019 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

   

  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

   

  Informacje o konkursie w tym:

  - regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

  - akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki

  - materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki

   

  dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji