Rekrutacja on-line

Jednostki organizacyjne prokuratury okręgu poznańskiego

 • Praca
  Jednostki organizacyjne prokuratury okręgu poznańskiego
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-03-04
  Numer oferty: 588-2019
  Wymagania:

  PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU

  ul. Solna 10

  61-736 Poznań

   

  PO V WO 1112.5.2019

   

  Prokurator Okręgowy w Poznaniu

  poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy na czas

  określony w zastępstwie za nieobecnych pracowników

  w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu poznańskiego

   

  Wymagania:

  1. wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe (preferowane prawo i administracja),

  2. pełna zdolność do czynności prawnych

  3. nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej,

  4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku administracyjnym,

  6. znajomość techniki biurowej, w tym znajomość obsługi komputera oraz znajomość programu MS Word,

  7. umiejętność pracy w zespole,

  8. odporność na stres, komunikatywność,

  9. podzielność uwagi.

   

  Zakres zadań:

  - zapoznanie się z organizacją pracy w Prokuraturze

  - przepisywanie rękopisów pism na komputerze,

  - wykonywanie czynności technicznych związanych ze sporządzaniem dokumentów,

  - dokonywanie ustaleń telefonicznych,

  - ekspediowanie korespondencji,

  - zakładanie i numerowanie akt,

  - obsługa urządzeń biurowych,

  - inne czynności administracyjno - biurowe zlecone przez kierownika jednostki

  - w zależności od potrzeb wprowadzenie danych do systemu SIP LIBRA 2,5

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. podanie i CV

  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  5. oświadczenie kandydata, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   

  ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres:

  Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

  ul. Solna 10

  61-736 Poznań

  lub osobiście złożyć w biurze podawczym tut. prokuratury.

   

   

  Informacje w zakresie zatrudnienia udzielane są pod numerem telefonu:

  61 885 20 19, 61 885 20 20, 61 885 20 45

  A kandydatami będziemy kontaktować się w przypadku pojawienia się możliwości zatrudnienia.

  Wynagrodzenie zasadnicze na cały etat wynosić będzie 2.250 zł brutto miesięcznie.

  Proponujemy dogodne, stałe godziny pracy, możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych.

   

   

   

  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

  (W ZAKRESIE NABORU NA STANOWISKA)

   

  W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokurator Okręgowy w Poznaniu informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Poznaniu z siedzibą przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, tel. (61) 88-52-000, email prokuratura@poznan.po.gov.pl.

  2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Natalia Szymkowiak, adres korespondencyjny: 61-736 Poznań, ul. Solna 10, tel. (61) 88-52-114, e-mail iod@poznan.po.gov.pl.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z archiwizacją/naborem na wolne stanowisko.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

  5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

      a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;

      b. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

      c. przenoszenie danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

      d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

      e. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji