Rekrutacja on-line

Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy - stażysta

 • Praca
  Doradca zawodowy/ Doradca zawodowy - stażysta
  Pracodawca: , Szczecin
  Termin składania dokumentów: 2018-05-17
  Numer oferty: 344-2018
  Wymagania:

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

  ul. A. Mickiewicz 41 

  70-383 Szczecin

   

  poszukuje kandydata na stanowisko:

  DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCY ZAWODOWEGO - STAŻYSTY

  w Wydziale Poradnictwa Zawodowego

   

  Wymagania niezbędne:

  - wykształcenie wyższe psychologiczne,

  - na stanowisko doradcy zawodowego minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego/doradcy zawodowego stażysty doświadczenie zawodowe nie jest wymagane,

  - znajomość standaryzowanych narzędzi diagnostycznych,

  - umiejętność wykonywania i interpretacji wyników testów i badań psychologicznych,

  - podstawowa wiedza z zakresu działalności samorządu terytorialnego oraz WUP,

  - znajomość problematyki regionalnego rynku pracy,

  - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymagania zgodne z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

   

  Wymagania dodatkowe:

  - ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,

  - minimum roczny staż w zakresie poradnictwa zawodowego,

  - znajomość zagadnień z zakresu poradnictwa zawodowego, w tym metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym,

  - doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie poradnictwa zawodowego,

  - doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych,

  - umiejętność budowania relacji z klientem,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - biegła obsługa komputera (MS Office, w tym Word, Internet, poczta elektroniczna),

  - znajomość języka obcego z obszaru UE,

  - samodzielność, komunikatywność, umiejętność podejmowania inicjatyw, umiejętność redagowania pism, zorientowanie na rezultaty pracy.

   

  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało: świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej, polegające na:

  - udzielaniu indywidualnych i grupowych porad zawodowych,

  - udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji zawodowych,

  - opracowywaniu, aktualizowaniu i upowszechnianiu informacji zawodowych,

  - prowadzeniu szkoleń z zakresu realizacji usług rynku pracy,

  - udzielaniu pracodawcom wsparcia w jego rozwoju zawodowym i jego pracowników,

  - wykonywanie badań psychologicznych i innych z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych stosowanych w WUP Szczecin,

   

  prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz archiwizacja dokumentacji w zakresie poradnictwa zawodowego, współpraca z innymi wydziałami urzędu oraz innymi instytucjami, w tym instytucjami rynku pracy w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego.

   

  Szczegóły oferty pracy zamieszczone są na stronie http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=199486

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni