Monitorowanie losów absolwentów

Monitoring losów absolwentów oparty jest na zasadzie wzajemnych korzyści – skupia Studentów, Absolwentów, środowisko Pracodawców oraz Pracowników Uczelni. Głównym celem jest umożliwienie wzajemnej wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk dotyczących rynku pracy i funkcjonowania na nim. Stanowi źródło wiedzy związanej ze środowiskiem akademickim, oraz wiedzy branżowej dla pracodawców.

 

Studenci i absolwenci mogą nawiązać kontakty niezbędne do sprawnego poruszania się na rynku pracy, a Pracodawcy mogą pozyskać kompetentnego pracownika. Natomiast władze Uczelni zdobywają dzięki temu cenną wiedzę na temat losów zawodowych swoich absolwentów dzięki której mogą dostosować ofertę edukacyjną Uczelni do aktualnych i przyszłych wymogów rynku pracy.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji