Rekrutacja

Co to jest wywiad behawioralny?

Co to jest wywiad behawioralny? 

 

Wywiad behawioralny jest jedną z metod rekrutacji stosowanych przy naborach na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Jest przeprowadzany z kandydatami, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe. Polega na zadawaniu takich pytań, aby uzyskać informacje o zachowaniach w konkretnych sytuacjach, które mogą wykazać cechy pożądane do pracy na danym stanowisku.

 

Kandydat zazwyczaj dostaje zadanie opowiedzenia trzech historii ze swojej kariery zawodowej – dwóch, które zakończyły się sukcesem i jednej, która zakończyła się porażką. Rekruter poddaje analizie konkretne zachowania kandydata w najistotniejszych momentach w jego karierze (szczególnie krytycznych dla odniesienia sukcesu w danym przypadku). Dzięki temu uzyskuje wiedzę na temat powtarzających się wzorców zachowania kandydata w różnych sytuacjach, zarówno sukcesów jak i porażek. Na podstawie otrzymanych informacji rekruter może ocenić, czy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowisku, o które się ubiega.

 

 

Istnieją dwa modele przeprowadzania wywiadu behawioralnego:

 

STAR:

  • S (situation) – Rekruter pyta o konkretną sytuację, która miała miejsce w pracy kandydata, np. Proszę opisać mi sytuację, w której musiał Pan rozwiązać bardzo trudny problem. Następnie,
  • T (task) – Rekruter dopytuje o konkretne działania, jakie podjął w tej sytuacji kandydat. Kolejno,
  • A (action) – Rekruter doprecyzowuje, jakie konkretne działania podjął kandydat. Ostatecznie,
  • R (result) – Rekruter pyta kandydata o ocenę jego działań z perspektywy czasu, np. Czy dzisiaj postąpiłby Pan tak samo? Czy coś by Pan zmienił w swoim zachowaniu? Jeśli tak, co konkretnie?

LEJKA:

  • Rekruter rozpoczyna od pytań otwartych, np. Proszę opisać sytuację, w której wykazał/a się Pan/Pani innowacyjnością.
  • Następnie rekruter zadaje pytania pogłębiające, np. Jak Pana/Pani bezpośredni przełożony zareagował na Pana/Pani pomysł?
  • W celu doprecyzowania otrzymanych odpowiedzi rekruter może zadać pytania zamknięte bądź porównawcze, np.Czy sam/a Pan/Pani prezentowała pomysł przełożonemu/zespołowi?

 

Zanim spotkasz się z rekruterem:

  • przeanalizuj swoją dotychczasową karierę zawodową pod kątem sytuacji trudnych i takich, w których wykazałeś/aś się wyjątkowymi cechami, np. kreatywnością, innowacyjnością, cechami przywódczymi,
  • przypomnij sobie, jaki wpływ miało zakończenie tych sytuacji na projekt, cel pracy, zespół, firmę, etc.
  • zastanów się, co być zrobił/a dzisiaj, gdyby taka sytuacja się powtórzyła? Jakie czynności pozostałyby takie same a jakie wymagałyby poprawienia? Jakie efekty przyniosłyby zmiany Twojego zachowania dla projektu, celu pracy, zespołu, firmy, etc.

Wywiad behawioralny jest najczęściej połączony z innymi metodami rekrutacyjnymi, np. z testami psychologicznymi, testami wiedzy merytorycznej, ćwiczeniami grupowymi. Ma to na celu uzyskanie jak największej ilości obiektywnych informacji o kandydacie, które mają pozwolić na wybranie osoby najbardziej odpowiadającej profilowi kompetencji na danym stanowisku.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji