Rekrutacja on-line

Biuro karier

Zadaniem Biura Karier jest przede wszystkim prowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń, gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy a także pośrednictwo pracy. Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi pomagają studentom i absolwentom w wyborze ścieżki kariery, opracowaniu planu działania i sposobów realizacji zamierzonego celu zawodowego. W czasie szkoleń zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji, opracowania dokumentów aplikacyjnych, różnych metod rekrutacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjacji płacowych. Informatory o rynku pracy zawierają zarówno wiadomości dotyczące firm ogólnopolskich i regionalnych oraz ich planów rekrutacyjnych, staży i praktyk zawodowych, wyjazdów zagranicznych jak i informacje o szkoleniach, kursach, szkołach językowych oraz studiach podyplomowych. Biuro Karier również aktywnie poszukuje, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy stałej i czasowej.

 

Pracodawcy mogą skorzystać z bogatej bazy danych studentów i absolwentów zlecając selekcje pracowników na określone stanowiska lub też spotkać się bezpośrednio z osobami zainteresowanymi pracą na organizowanych przez Biuro Karier prezentacjach firm na uczelni.

 

 

Do najważniejszych zadań Biura Karier WSPiA należy:

  • Promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz Pracodawców.
  • Informacja na temat realizowanych projektów dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej Studentów i Absolwentów, poradnictwa zawodowego.
  • Realizowanie w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz Uczelni projektów, imprez oraz przedsięwzięć skierowanych do Studentów, Absolwentów i Pracodawców.
  • Promocja Biura Karier WSPiA w środowisku akademickim oraz  Pracodawców Wielkopolski.

 

Biuro Karier WSPiA współpracuje z Urzędem Pracy w Poznaniu, jak również z wieloma podmiotami gospodarczymi i instytucjami, w zakresie organizacji staży absolwenckich. Studenci odbywają praktyki, dzięki którym poznają zasady funkcjonowania ich potencjalnych pracodawców. Biuro Karier jest też organizatorem odbywających się na terenie Uczelni Targów Edukacji i Pracy. Jest to wspaniała okazja, by nawiązać nowe kontakty, porozmawiać z przedstawicielami pracodawców. Podczas targów odbywają się także warsztaty, w czasie, których uczestnicy poznają metody skutecznego poszukiwania pracy. Biuro Karier wdraża projekt badawczy „Losy zawodowe absolwentów WSPiA”, którego celem jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa absolwentów naszej Uczelni, i który pozwoli na dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Instytucje, w których studenci WSPiA odbywają praktyki to między innymi:

Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta, zakłady karne, gabinety kosmetyczne, ośrodki poprawcze, biura detektywistyczne, domy pomocy społecznej, gabinety odnowy biologicznej, jednostki terenowe straży pożarnej, kancelarie adwokackie, kancelarie radców prawnych, kliniki, ośrodki szkolno-wychowawcze, przychodnie rehabilitacji, pogotowie ratunkowe, szkoły podstawowe, ośrodki sanatoryjne, szpitale, przedszkola, prokuratury, sądy.

 

Na rynku pracy firmy poszukują ludzi posiadających, poza wiedza, również doświadczenie zawodowe. Uczelnia pomaga studentom i absolwentom w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego podczas praktyk, a absolwentom w znalezieniu pierwszej pracy.

 

Od kilku miesięcy WSPiA działa bardzo aktywnie w celu zainicjowania programu Erasmus+ biorąc udział w wydarzeniach informacyjnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i w targach branżowych oraz nawiązując tam kontakty z potencjalnymi zagranicznymi uczelniami partnerskimi.

 

Student może wyjechać na studia na uczelnie z krajów programu Erasmus+ które mają podpisane umowy dwustronne z WSPiA. Lista uczelni partnerskich stale się zwiększa. W roku akademickim 2016/17 nasi studenci mogli wyjechać do Czech i Hiszpanii. W ramach programu przyznawane jest dofinansowanie na wyjazd.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji