Ubezpieczenia

 

UBEZPIECZENIA STUDENTÓW I NAUCZYCIELI W WSPiA

im. Mieszka I w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019

 

Okres odpowiedzialności od 01.10.2018r do 30.09.2019r

Termin wpłaty składek do 26 listopada 2018r.

 

KROK 1 : Znajdź w tabelach swój kierunek

1.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (grupowe)– Wariant 1

POLISA nr 041-18-662-00085849

NNW Wariant 1

STUDENCI

NAUCZYCIELE

SKŁADKA

50,-zł

52,-zł

Suma ubezpieczenia

19.000,-zł

20.000,-zł

Świadczenia:

 

 

1. Trwały uszczerbek

19.000,-zł

20.000,-zł

2. Podwójny uszczerbek powyżej 90%

38.000,-zł

40.000,-zł

3. Śmierć

19.000,-zł

20.000,-zł

4. Przeszkolenie zawodowe inwalidów

4.750,-zł

5.000,-zł

5. Transport medyczny

400,-zł

400,-zł

6. Koszty leczenia zakres rozszerzony

1.900,-zł

2.000,-zł

 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

(grupowe, na praktyki zawodowe) – wariant 2 i 3.

Wariant 2 – polisa nr 041-18-457-64069723

Wariant 3 – polisa nr 041-18-464-00030211

Wariant 2 i 3 ubezpieczenie

Wariant 2

Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Psychologia

Wariant 3

Prawo, Administracja I i II stopień, Pedagogika I i II stopień, Filologie, Edukacja techniczno-informacyjna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wychowanie fizyczne

OC zawodowe

Suma ubezpieczenia

Składka

Suma ubezpieczenia

Składka

50.000,-zł

63,-zł

50.000,-zł

72,-zł

 

3. Odpowiedzialność cywilna zawodu nauczyciela(grupowe) -wariant 4

(wyłącznie dla pracowników WSPiA przy zawarciu umowy NNW i opłaceniu składki

52,-zł) .

Suma ubezpieczenia 50.000,-zł, dodatkowa składka 5,-zł, razem 57zł

 

4. Możesz dodatkowo zawrzeć indywidualne polisy:

  • Odpowiedzialności cywilnej instruktora sportowego –trenera- wariant 5

Suma ubezpieczenia – 100.000,-zł, składka podstawowa 80,-zł

(sporty zimowe +50%, sporty walki +70% do składki podstawowej)

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU4

 

  • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (wariant 6):

Suma ubezpieczenia - 100.000,-zł, składka – 60,-zł.

 

 

KROK 2 :Wybierz przeznaczone dla Ciebie warianty ubezpieczenia: 1 do 3 niezbędne do

odbycia praktyk zawodowych i dodatkowe indywidualne warianty 5 lub 6

zapewniające kompleksową ochronę.

 

Ubezpieczenie NNW – to pełna ochrona obejmująca świadczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jakiemu możesz ulec przy wykonywaniu czynności zawodowych (na studiach), jak i w życiu prywatnym - w domu, podczas uprawiania sportów, również zimowych, jaki w czasie wolnym i podczas wakacji.

Działa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Przykładem mogą tu być świadczenia związane z złamaniem kości, zwichnięciem stawów, ranami, urazami narządów wewnętrznych, oparzeniami i powikłaniami po urazie.

 

Jeśli poniosłeś koszty leczenia na terenie Polski, to Allianz zrefunduje Ci udokumentowane imiennymi rachunkami wydatki do kwoty 1.900,-zł na:

- honoraria lekarskie,

- koszty zdjęć RTG, USG i innych badań diagnostycznych,

- koszty leków, opatrunków, protez, lekkiego gipsu, ortez ,

- wydatki na zabiegi rehabilitacyjne i sprzęt do rehabilitacji,

- koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego,

- koszty operacji plastycznych związanych z wypadkiem.

 

Gdy niezbędny jest transport medyczny, to pokryjemy dodatkowo koszty do 400,-zł.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU1.

 

Dla kierunków medycznych : Fizjoterapii, Ratownictwa Medycznego, Pielęgniarstwa, Kosmetologii i Psychologii oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, chorych lub dzieci w żłobku dedykujemy ubezpieczenie OC zawodu medycznego (wariant 2) z sumą ubezpieczenia 50.000,-zł i składką 63,-zł/rok.

Polisa chroni Cię przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również przeniesienia chorób zakaźnych( w tym HIV i WZW), czy też niedochowaniem tajemnicy zawodowej lub uchybieniom prawom pacjenta.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU2.

 

OC zawodowe dla studentów odbywających praktyki z kierunków Pedagogiki, Filologii, Wychowania Fizycznego, jak również osób pracujących jako opiekun podczas wypoczynku lub wycieczek dzieci i młodzieży stanowi polisa z sumą gwarancyjną 50.000,-zł i składką 72zł,- na rok (wariant 3).

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU3.

 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (polisa indywidualna - wariant 6) przyda się każdemu studentowi. Polisa chroni Cię za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeśli np. jeździsz na rowerze lub na nartach, zalejesz mieszkanie sąsiadom, to pokryjemy poszkodowanym straty spowodowane przez Ciebie do kwoty 100.000,-zł. Zapłacisz za to 60zł/rok.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ OWU5.

 

KROK 3:Wybierz formę płatności, która Ci najbardziej odpowiada – najprościej jest

zrobić przelew z własnego konta internetowego i zapłać za polisy.

 

PAMIĘTAJ: zapłać składki najpóźniej do 26.11.2018 roku

 

5. Formy płatności za polisy grupowe:

  • Przelew bankowy (internetowy lub papierowy) musi zawierać następujące dane:

  • dane odbiorcy: Allianz Urszula Olejniczak

  • nr konta odbiorcy: 31 1140 2004 0000 3602 7642 6134

  • kwotę składki: suma składek za wybrane warianty,

  • w tytule napisz:

- swoje imię, nazwisko, pesel, adres zameldowania,

- kierunek studiów w skrócie ( Fizjoterapia FIZ, Ratownictwo Medyczne RM,

Pielęgniarstwo PG, Kosmetologia KO, Psychologia PS, Wychowanie Fizyczne WF,

Pedagogika PED, Filologia Angielska FA, Filologia Germańska FG,

Bezpieczeństwo Wewnętrzne BW, Edukacja Techniczno-Informatyczna ETI,

Prawo PRA, Administracja ADM),

- warianty ubezpieczenia.

 

  • Wpłaty gotówkowe:

  • Zbierane przez starostów grup poprzez wpisanie na listę.

 

 

  • Przykład :

Jan Kowalski jest studentem 2 roku Wychowania Fizycznego. W tym roku czekają go praktyki zawodowe. W osiedlowym klubie prowadzi dodatkowo sekcję piłki nożnej. Decyduje się na kupno wszystkich dedykowanych mu polis, aby uzyskać kompleksową ochronę.

Zleca przelew ze swojego konta internetowego, który wygląda następująco:

Odbiorca: Allianz Urszula Olejniczak

Nr konta: 31 1140 2004 0000 3602 7642 6134

Kwota: 122,-zł suma za polisy grupowe

Tytuł: Jan Kowalski, 94010199999, ul. Polska 1, 60-666 Poznań, WF, wariant 1,3.

Druk przelewu dla w/w przykładu znajdziesz TUTAJ PRZELEW

Dodatkowo kontaktuje się mailowo z agentem i płaci za polisy indywidualne wariant

5 i 6 składkę w wysokości 140zł.

 

6. Potwierdzenie ubezpieczenia

 

Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest dowód wpłaty. W celu weryfikacji osób

ubezpieczonych sporządzone będą imienne listy dostarczone przez przedstawiciela

ubezpieczyciela bezpośrednio do Biura Karier.

Jeśli koniecznie potrzebujesz zaświadczenie o ubezpieczeniu, to zgłoś się po 01.12.2018r

do Biura Karier. W nagłych, pilnych przypadkach napisz maila do przedstawiciela Allianz.

 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze studentami jest Pani Urszula Olejniczak

przedstawiciel TUiR Allianz Polska SA, adres: Allianz biuro , ul. Wiece 12,

60-638 Poznań, e-mail: urszula.olejniczak@port.allianz.pl

 

8. Zgłaszanie szkody

 

Jeśli doznałeś urazu w następstwie nieszczęśliwego wypadku i poniosłeś trwały uszczerbek na zdrowiu i zakończyłeś leczenie, zgłoś szkodę na naszej infolinii tel. 224 224 224 lub 801 102030 i konsultant sprawnie poprowadzi Cię przez proces likwidacji lub bezpośrednio na www.allianz.pl.

Wcześniej pobierz, wydrukuj i wypełnij druk zgłoszenia roszczenia- pobierz TUTAJ DRUK,

Przygotuj nr polisy, swoje dane osobowe, szczególnie pesel i zgromadź całą dokumentację medyczną oraz rachunki.

Możesz również zgłosić się w formie maila do przedstawiciela Allianz Urszuli Olejniczak.

 

Jeśli potrzebujesz transportu medycznego zadzwoń pod nr 225222506 do Mondial Assistance.

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji